< Trở về giao diện Mobile

Lịch thi tốt nghiệp Trung cấp nghề nghiệp CNTT năm 2020

1. Lịch thi:
- 14h-17h, Thứ 6 ngày 08-05-2020 Họp ban chỉ đạo coi thi và chấm thi tại: Hội trường
- Từ thứ bảy (09/05/2020) phòng hội đồng họp tại D101, lịch thi cụ thể như sau:
THỨ/ NGÀY
THỜI GIAN
PHÂN MÔN
HÌNH THỨC
SỐ LƯỢNG
PHÒNG THI
ĐỊA ĐIỂM
SL
CB COI,
CHẤM THI
 
THỨ BẢY
09 - 05- 2020
 
 
7h15 – 11h00
Chính trị
Tự luận
4 PHÒNG
Phòng 1: D103;
Phòng 2: D104
Phòng 3: D206;
Phòng 4: D207
09
13h00 – 17h00
LT Tổng hợp NN
(Cơ sở dữ liệu + CTDL và GT)
Tự luận
4 PHÒNG
Phòng 1: D103;
Phòng 2: D104
Phòng 3: D206;
Phòng 4: D207
09
CHỦ NHẬT
10 - 05- 2020
7h15 – 9h00
Thực hành NN
(Tin học VP)
Thực hành
2 PHÒNG
Phòng 1: B206;
Phòng 2: B309
4 GV Chấm thi
9h15 – 11h00
2 PHÒNG
Phòng 3: B206;
Phòng 4: B09
14h00 – 17h00
Dự phòng
 
2. Điều động CB coi thi, chấm thi: Các Khoa nạp danh sách GV coi thi, chấm thi về phòng ĐT-NCKH trước ngày 04/05/2020: theo phân công cụ thể sau:
                - Coi thi viết (tự luận): Khoa THCS cử 05 GV, Khoa NN cử 02 GV, Khoa LLCT cử 02 GV.
                - Thi Thực hành: Chấm thi: Khoa THCS cử 4 GV (2 cặp GV chuyên ngành Tin)
                - Cán bộ chấm bài thi tự luận: Khoa LLCT cử 04 GV và Khoa THCS cử 4 GV (2 phân môn)
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển