< Trở về giao diện Mobile

Khoa Xã hội - nơi đào tạo ra những "kỹ sư tâm hồn"

Qua gần 60 năm phát triển và trưởng thành, Khoa đã dần tạo lập được vị thế là một khoa có thành tích giảng dạy và học tập tốt, thường xuyên đổi mới trong công tác giảng dạy và nghiên cứu. Khoa rất chú trọng vào việc phát triển năng lực giảng dạy và nghiên cứu của mình, cũng như mang lại một môi trường học tập năng động cho sinh viên. Khoa Xã hội đã và đang đảm đương tốt các chức năng nhiệm vụ của mình như đào tạo giáo viên THCS các môn Ngữ văn, KHXH (Lịch sử, Địa lý), đào tạo nâng chuẩn và bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS, đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài, sinh viên ngoại ngữ, nghiên cứu khoa học và công nghệ về các lĩnh vực khoa học xã hội - nhân văn và khoa học giáo dục. Khoa Xã hội gồm 3 bộ môn: - Bộ môn: Văn học - Bộ môn: Ngôn ngữ - Phương pháp giảng dạy - Bộ môn: Lịch sử

Khoa Giáo dục Mầm non - cơ hội việc làm

Với trọng tâm đào tạo giáo viên mầm non có trình độ cao đẳng và trung cấp đồng thời đào tạo Tiếng Việt cho sinh viên nước ngoài, khoa GDMN luôn cập nhật chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tế của người học và xã hội, chú trọng tính hiệu quả trong đào tạo; tiếp tục thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và cùng với nhà trường mở rộng các hệ đào tạo ngoài trường, vừa đa dạng và đa ngành hoá đào tạo; chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc đổi mới phương pháp giảng dạy.

Khoa Tư nhiên - định hướng cho tương lai

Là một trong những khoa có nhiều nội lực sáng tạo và chất lượng đào tạo tốt, khoa Tự nhiên, trường CĐSP Nghệ An đã khẳng định được vị thế của mình trong công cuộc đào tạo, rèn nghề cho sinh viên chính quy của các chuyên ngành đào tạo thuộc khoa. Hiện tại khoa Tự Nhiên có 15 cán bộ giảng dạy, trong đó có 01 Tiến sỹ và 14 giảng viên có trình độ thạc sĩ. Các hoạt động chuyên môn của khoa được điều hành trực tiếp bởi ban chủ nhiệm khoa. Khoa Tự Nhiên gồm 3 bộ môn: - Bộ môn: Toán - Bộ môn: Vật Lý - Bộ môn: Sinh - Hóa

Khoa giáo dục Tiểu học - nơi đào tạo và cung ứng nhân lực giảng dạy bậc Tiểu học

Khoa Giáo dục tiểu học là một trong những khoa giữ vai trò quan trọng trong hệ thống 21 khoa, phòng tại trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An - một ngôi trường có bề dày truyền thống lâu đời với nhiệm vụ đào tạo giáo viên nói chung và giáo viên tiểu học nói riêng cho tỉnh Nghệ An và cả nước. Hiện nay, khoa Giáo dục Tiểu học tiếp tục đào tạo các hệ Cao đẳng, Trung cấp, Cao đẳng liên thông Giáo dục tiểu học chính quy.

Thông báo về việc Sơ kết học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

Để công tác sơ kết học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 toàn trường đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả, nhà trường yêu cầu các đơn vị trong trường thực hiện các nội dung sau: ....

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp năm 2016 cho hệ: Trung cấp chính quy.

Căn cứ vào Quy chế Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo; Căn cứ kế hoạch chuyên môn của trường CĐSP Nghệ An; Căn cứ đề xuất của 2 khoa: GDMN và GDTH, nhà trường thông báo một số nội dung về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp năm 2016 cho hệ Trung cấp chính quy như sau:

Trang

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển