< Trở về giao diện Mobile

Quy định về đánh giá kết quả học tập của HSSV và tổ chức Thi kết thúc học phần hệ chính quy tại Trường CĐSP Nghệ An (Ban hành kèm theo QĐ số 613/QĐ - CĐSP ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An)

File đính kèm: 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển