< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc học sinh, sinh viên nghỉ học nhân Lễ khai giảng năm học 2017 – 2018

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-CĐSP ngày 28/9/2017 về việc tổ chức lễ Khai giảng năm học 2017 – 2018 vào ngày 05/10/2017, Hiệu trưởng nhà trường thông báo và yêu cầu các tổ chức liên quan triển khai thực hiện:
1. Cho phép học sinh, sinh viên nghỉ học buổi sáng ngày 05/10/2017 (thứ 5) nhân lễ Khai giảng năm học 2017 – 2018 (buổi chiều vẫn học tập bình thường theo kế hoạch). Số HSSV được cử tham dự lễ Khai giảng năm học 2017-2018 và số HSSV được nhận quà tài trợ nhân lễ khai giảng thực hiện theo thông báo số 215/TB-CĐSP ngày 29/9/2017.
2. Phòng CT HSSV phổ biến cho HSSV toàn trường biết thông qua buổi họp lớp trưởng, bí thư chi đoàn các lớp theo kế hoạch vào chiều thứ 3 (ngày 03/10/2017) để thực hiện.
3. Phòng ĐT-NCKH phối hợp với các khoa và các tổ chức liên quan bố trí học bù chương trình buổi sáng ngày 05/10/2017 của các lớp liên quan vào thời gian thích hợp sau đó.
            Hiệu trưởng yêu cầu các tổ chức liên quan trên thực hiện nghiêm túc các nội dung trong thông báo này./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển