< Trở về giao diện Mobile

Phát huy tinh thần Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 trong cuộc chiến ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch covid-19

Nguyễn Anh Tài - Khoa LLCT&TLGD
          Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa ra đời là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta; đập tan ách thống trị, áp bức, bóc lột của chế độ thực dân, phong kiến gần một thế kỷ, giành chính quyền về tay nhân dân. Nước ta từ một xứ thuộc địa, nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước, làm chủ xã hội, làm chủ vận mệnh của mình. Đất nước ta, nhân dân ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
          Cách mạng tháng Tám là sự kiện có tầm vóc thời đại, có ý nghĩa quốc tế sâu sắc; là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với các dân tộc thuộc địa, nhân dân bị áp bức, bóc lột trên thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
          Ngày 02 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do và độc lập”, khai sinh nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
          Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trong 76 năm qua, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vượt qua bao thác ghềnh để thực hiện lời thề thiêng liêng tại Lễ Tuyên ngôn độc lập “Toàn thể dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”, giữ vững thành quả cách mạng và thực hiện các mục tiêu cao cả của cách mạng:  Độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Nhân dân ta đã đập tan mọi âm mưu chống phá sự nghiệp cách mạng của các thế lực thù địch, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ; Từ 1945 – 1954, tiến hành cuộc kháng chiến chín năm trường kỳ đầy gian khổ, hy sinh, làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; 1954 – 1975: 21 năm kiên cường chiến đấu anh dũng, đánh cho “Mỹ cút, ngụy nhào” giành toàn thắng trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
          Tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của nhân dân ta tiếp tục được phát huy trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau ngày giải phóng đất nước năm 1975, hậu quả chiến tranh khá nặng nề nhưng nhân dân ta lại phải tiến hành các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc để bảo vệ thành quả cách mạng,  giữ vững toàn vẹn biên giới, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
          Tại Đại hội VI của Đảng (tháng 12 năm1986), Đảng đã đề ra và lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước, đáp ứng yêu cầu mới của thực tiễn, giải quyết cuộc khủng hoảng  kinh tế  xã hội giữa thập niên 80 của thế kỷ XX, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước ta. Trải qua 35 năm thực hiện  đường lối đổi mới, đất nước đã bước lên một tầm cao mới, vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên, ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, vượt qua ngưỡng nước nghèo, kém phát triển để trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình thấp; đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể; chính trị - xã hội ổn định; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng đến hầu hết các nước và tổ chức Quốc tế. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên đáng kể, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục phát triển với những triển vọng tốt đẹp. Thắng lợi vĩ đại và những thành tựu to lớn của nhân dân ta trong 75 năm qua được nhân dân thế giới, bạn bè quốc tế cảm phục, ngợi ca. Đây là động lực để chúng ta tiếp tục phấn đấu, nỗ lực đưa đất nước tiếp tục phát triển.
          Năm 2021, kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và ngày Quốc khánh 2/9, là dịp để chúng ta ôn lại trang sử vẻ vang của Đảng và dân tộc ta, càng tự hào về những thành tựu to lớn, những chiến công oanh liệt của nhân dân ta trong suốt 76 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tự hào về đất nước và dân tộc Việt Nam anh hùng, tăng thêm nghị lực, niềm tin để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hiện nay của toàn Đảng, toàn dân ta là cùng nhau đoàn kết chiến đấu để ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch COVID-19.  Câu nói “Chống dịch như chống giặc”, đã trở thành khẩu hiệu chung của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong nỗ lực phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh, nhằm bảo vệ sức khỏe toàn dân.
Từ khi cuộc chiến đấu chống “giặc COVID-19” được khởi động, chúng ta đã nhìn thấy tinh thần quyết liệt, khẩn trương ở tất cả các cấp, các ngành và các địa phương. Nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã được ban hành để kịp thời ứng phó với những diễn biến mới của “quân địch”; các biện pháp ngăn chặn, cách ly tại địa bàn dân cư và các cơ sở kinh doanh dịch vụ đã được triển khai nhằm cô lập, triệt tiêu và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Trong cuộc chiến đấu chống “giặc COVID-19”, đã xuất hiện nhiều tấm gương các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tự nguyện, tự giác đóng góp công sức, tiền của chống giặc. Đó chính là tinh thần yêu nước, tương thân tương ái.
Hiện nay, trước diễn biến mới của dịch bệnh, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ thông qua Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, ở tất cả các địa phương đã và đang thực hiện biện pháp tăng cường hơn, mạnh mẽ hơn, cách ly toàn xã hội trong 15 ngày. Những thông tin, hình ảnh về các chốt kiểm soát trên khắp các tuyến đường, tuyến phố, bản làng giống như “thiên la địa võng” không để “giặc COVID-19” xuyên qua, đi qua. Chính phủ kêu gọi mỗi người dân hãy phát huy tinh thần yêu nước, chỉ ở nhà trừ những trường hợp cần thiết phải ra ngoài, đơn giản như vậy thôi cũng đã là một hành động hết sức thiết thực góp phần tiêu diệt “giặc COVID-19”. Đáng nói hơn, mặc dù tiếp giáp với quốc gia khởi phát của dịch bệnh là Trung Quốc, nhưng đến thời điểm hiện tại, cuộc chiến đấu của Việt Nam chống “giặc COVID-19” đang duy trì với những tín hiệu hết sức tích cực. Đặc biệt, khí thế quật cường của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân chưa lúc nào bị nao núng. Những chiến binh áo trắng đang không quản ngại ngày đêm túc trực và giữ thế chủ động trong cuộc chiến đấu sinh - tử này. Vẫn biết rằng, nguy cơ bị lây nhiễm là không thể loại trừ nhưng mỗi y, bác sĩ vẫn “vững tay súng”, “vững trận địa” trên mặt trận chiến đấu chống “giặc COVID-19”. Có được điều đó là xuất phát từ tinh thần quả cảm, từ ý thức, trách nhiệm cao với công việc, giữ vững tinh thần “lương y phải như từ mẫu” và một điều rất quan trọng ở phía sau họ chính là hậu phương vững chắc, là sự đoàn kết một lòng của cả hệ thống chính trị và toàn dân được kết tinh và phát huy từ lòng yêu nước của nhân dân ta, dân tộc ta.
Tuy nhiên, do dịch bệnh ngày càng phức tạp, kéo dài, công việc nhiều, áp lực lớn nên cả hệ thống chính trị, hệ thống y tế và người dân đều sẽ bị "xuống sức", không thể tránh khỏi bị động, lúng túng, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của chính quyền và chấp hành giãn cách của người dân. Song chúng ta tuyệt đối không đồng tình với những hành vi thiếu ý thức, vô kỷ luật, lách luật như; làm, bán giấy xét nghiệm giả, bán giấy đăng ký tiêm vắc-xin giả, mua áo đồng phục giả danh người vận chuyển hàng, nhờ người thân cấp giấy thông hành để được tham gia lưu thông khi không có nhu cầu cần thiết, không đúng đối tượng… làm tăng thêm nguy cơ lây bệnh cho cộng đồng.
Vì sức khỏe và tính mạng của chính mỗi chúng ta, hi vọng mọi người sẽ nâng cao ý thức phòng dịch hơn nữa, đã coi đây là cuộc chiến để bảo vệ tính mạng con người thì khó khăn, gian khổ sẽ là thử thách buộc chúng ta phải vượt qua. Chỉ khi mỗi người tự coi mình là một chiến sĩ trong cuộc chiến chống lại COVID-19 thì dịch bệnh mới có thể dập tắt. Việc kiểm soát dịch COVID-19 không chỉ là vai trò của Chính phủ và hệ thống y tế mà còn là trách nhiệm của cả cộng đồng để một lần nữa chúng ta chiến thắng được đại dịch COVID-19.
Với tinh thần đó, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, đã quyết nghị: Để kịp thời xử lý những vấn đề vướng mắc về mặt pháp lý, Quốc hội giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được quyền chủ động quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp cần thiết để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bao gồm cả các biện pháp theo quy định được áp dụng trong tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh; các giải pháp, biện pháp chưa được pháp luật quy định hoặc khác với quy định của một số luật. Việc giao thẩm quyền này cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được thực hiện có thời hạn và chỉ phục vụ trực tiếp cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Chính phủ phải báo cáo Quốc hội tình hình và kết quả thực hiện các biện pháp này tại kỳ họp Quốc hội gần nhất.
Cuộc chiến đấu này có thể chưa kết thúc ngay mà kéo dài một thời gian nữa, nhưng nhất định chúng ta sẽ giành thắng lợi hoàn toàn và xướng lên ca khúc khải hoàn với tinh thần yêu nước được thắp sáng lên. Nhất định là như vậy. Trong điều kiện bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện đoàn kết một lòng, phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám và quốc khánh 2/9, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, tận tâm tận lực, nâng cao ý chí, giữ vững thành quả cách mạng, quyết tâm đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh Covid-19; tiếp tục thực hiện các mục tiêu cao cả của Cách mạng tháng Tám và lời thề Độc lập khắc sâu trong tim mỗi người Việt Nam; thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.
 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển