< Trở về giao diện Mobile

Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch 27-KH/Th.U ngày 23/4/2021 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 27 tháng 4 năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tham dự Hội nghị là toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động nhà Trường. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tại Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Lâm Huy - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng ủy khai mạc Hội nghị, nhấn mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, viên chức, người lao động nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống. Đồng chí yêu cầu cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động tham gia học tập Nghị quyết  nghiêm túc, ghi chép đầy đủ để hoàn thành chất lượng bài thu hoạch cá nhân. 
Đồng chí Nguyễn Lâm Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ Trường khai mạc Hội nghị
Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động được nghe đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Uỷ viên BCH Đảng bộ Thành phố, Phó Ban Tuyên giáo Thành uỷ Vinh trình bày các nội dung chính của Báo cáo chính trị, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị đã được nghe những điểm mới, những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII trên tất cả các lĩnh vực với những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.
Đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Uỷ viên BCH Đảng bộ Thành phố Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh báo cáo tại Hội nghi
  Thay mặt Đảng bộ, đồng chí Lưu Tiến Hưng, Bí thư Đảng bộ đã nhấn mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng lần thứ XIII vào từng vị trí công việc của mình. Đây là một việc cần làm thường xuyên, suốt cả nhiệm kỳ, vì vậy đồng chí yêu cầu các Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư các chi bộ, trưởng các tổ chức, đơn vị xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc viết bài thu hoạch tại các đơn vị, tổ chức; chịu trách nhiệm về chất lượng bài thu hoạch của đảng viên, viên chức thuộc đơn vị mình. Toàn thể Đảng bộ quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.
Đồng chí Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy Nhà trường phát biểu tại Hội nghị
Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp.
 
Tạ Thị Thanh Hà -  ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển