< Trở về giao diện Mobile

Tìm hiểu về ngày phụ nữ việt nam 20/10

                                                                                                                                                                                                                                                    Th.s Nguyễn Thị Lanh
                                                                                                                                                                                                                                       Khoa Lý luận chính trị - Tâm lý giáo dục
Ngày 20 tháng 10 là ngày lễ kỷ niệm nhằm tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam. Vào dịp này, phụ nữ Việt Nam đều được tôn vinh, tri ân, được quan tâm bởi những nỗ lực phấn đấu và đóng góp to lớn của phụ nữ trong xây dựng gia đình và trong công cuộc xây dựng đất nước.
1. Lịch sử ngày 20/10 - ngày Phụ nữ Việt Nam
Phụ nữ Việt Nam vốn sinh ra trong một đất nước với nền văn minh nông nghiệp, dựa trên nền tảng nghề trồng lúa nước và thủ công nghiệp nên họ đã trở thành lực lượng lao động chính. Trong đấu tranh dựng nước và giữ nước, phụ nữ Việt Nam là những chiến sĩ chống ngoại xâm kiên cường dũng cảm, là người lao động cần cù, sáng tạo, thông minh. Ngoài ra, họ còn là những người mẹ dịu hiền, đảm đang, trung hậu đã sản sinh ra những thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng.
Với nhận định phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng, Cương lĩnh đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) đã nêu: “Nam nữ bình quyền”, phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng và vì thế phải thành lập tổ chức riêng để các tầng lớp phụ nữ tham gia hoạt động.
Tháng 10/1930, tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất Đảng ta đã ra Nghị quyết đầu tiên về công tác vận động phụ nữ. Đây là bản Nghị quyết lịch sử, mở đầu cho trang sử mới của phong trào phụ nữ. Vào ngày 20 tháng 10 năm 1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay đổi tên là Hội Phụ nữ Việt Nam) chính thức được thành lập. Sự kiện lịch sử này thể hiện sâu sắc quan điểm của Đảng đối với vai trò của phụ nữ trong cách mạng, đối với tổ chức phụ nữ và sự nghiệp giải phóng phụ nữ.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phụ nữ Việt Nam luôn phấn đấu và trưởng thành về mọi mặt, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, địa vị của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được nâng lên, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện. Đảng và Nhà nước luôn đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu và đóng góp to lớn của phụ nữ trong xây dựng gia đình và trong công cuộc xây dựng đất nước. Họ xứng đáng là những con người được Bác Hồ tặng 8 chữ vàng: "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang".
Ngày 31/8/2010, Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trình Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam xin chủ trương công nhận Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (Tờ trình số 17-TTr/ĐCT, ngày 31/8/2010).
Ngày 15/10/2010, Ban Bí thư ra thông báo số 382/TB-TW do đ/c Trương Tấn Sang ký công nhận Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 với các ý kiến như sau:
- Cơ bản nhất trí với nội dung Tờ trình của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và đồng ý công nhận ngày 20/10 là ngày Phụ nữ Việt Nam. Hằng năm, nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân có hình thức kỷ niệm phù hợp để phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, xứng đáng với 8 chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” mà Bác Hồ đã tặng.
- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; đoàn kết, tập hợp, vận động phụ nữ phát duy vai trò, thế mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Công tác phụ nữ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và từng gia đình. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, các tổ chức xã hội thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phụ nữ và công tác cán bộ nữ để phụ nữ phát huy tinh thần làm chủ, tiềm năng, sức sáng tạo và khả năng đóng góp cao nhất của phụ nữ, góp phần tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước. Kể từ đó, ngày 20/10 hàng năm trở thành Ngày Phụ nữ Việt Nam nhằm tôn vinh vai trò của người phụ nữ Việt vì những đóng góp của họ cho gia đình và xã hội.

2. Ý nghĩa ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Từ khi ra đời, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng phụ nữ theo đường lối của Đảng. Đảng chỉ rõ: "Nếu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp mà chưa giải phóng phụ nữ thì cách mạng mới chỉ là một nửa”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Giang sơn gấm vóc Việt Nam là do phụ nữ Việt Nam, trẻ cũng như già dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.
Phụ nữ là một phần không thể thiếu góp vào thành công của cách mạng Việt Nam, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Trong công cuộc xây dựng đất nước, phụ nữ đã có những đóng góp quan trọng thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Trong hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước phụ nữ giữ một vai trò vô cùng quan trọng. Họ là những người chống giặc ngoại xâm kiên cường bất khuất, họ là những người lao động cần cù, thông minh, sáng tạo, là những người gìn giữ giống nòi và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, họ còn là những người sản sinh ra những thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng.
Lịch sử dân tộc Việt Nam còn mãi ghi đậm dấu ấn chói ngời của những nữ anh hùng hào kiệt không chịu khuất phục kẻ thù, không chịu kiếp sống nô lệ, đứng lên chống giặc ngoại xâm giành tự do. Đó là Bà Trưng, Bà Triệu, Nữ tướng Bùi Thị Xuân, Bà Nguyễn Thị Định, Chị Út Tịch, ... Trong đấu tranh cách mạng, phụ nữ Việt Nam không chỉ là hậu phương vững chắc cho tiền tuyến mà chính họ còn là những chiến sỹ cách mạng kiên cường bất khuất, những nữ dân quân du kích, nữ thanh niên xung phong mở đường, tải gạo, tải đạn với ý chí quật cường, chịu đựng gian khổ với tinh thần lạc quan cách mạng, họ chăm sóc thương binh, đồng đội bằng tất cả tấm lòng yêu thương vô bờ. Đó chính là chị Nguyễn Thị Minh Khai, chị Võ Thị Sáu, chị Lê Thị Hồng Gấm, Nguyễn Thị Định, Anh hùng liệt sĩ – Bác sĩ Đặng Thùy Trâm, … Còn có biết bao người phụ nữ thầm lặng, dung dị, mộc mạc tảo tần, họ cống hiến cho đất nước những người con, người chồng vô cùng yêu quý. Họ đã từng mòn mỏi chờ đợi người thân trong chiến tranh, để rồi họ không còn đủ nước mắt khi những người thương yêu không bao giờ trở về. Họ chính là những người mẹ, người bà, người chị của chúng ta, những người mẹ Việt Nam anh hùng.
Trong thời chiến, phụ nữ Việt Nam xứng đáng với tám chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” và “Trung hậu, đảm đang, tài năng, anh hùng”. Trong thời kỳ đổi mới đất nước giai đoạn hiện nay chị em cùng nhau luyện rèn xứng đáng với 4 phẩm chất “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”. Chính sự luyện rèn ấy đã giúp chị em nắm bắt được cơ hội, vượt qua những thách thức khó khăn để trở thành người phụ nữ thành công trong cuộc sống. Đó là người phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội, duy trì ảnh hưởng rộng rãi vai trò của mình trên nhiều lĩnh vực từ văn hóa đến kinh tế, chính trị như: tham gia quản lý nhà nước, tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, người “phụ nữ giữ cương vị lãnh đạo ở mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật”. Phụ nữ Việt Nam không chỉ là những mẹ hiền tần tảo nuôi con, là những người vợ hiền đảm đang thủy chung, là những người con hiếu thảo với cha mẹ, mà còn là người phụ nữ rất thành công trong xã hội.
Hơn 91 mùa thu qua, tổ chức Phụ nữ ngày càng lớn mạnh, người phụ nữ Việt Nam yêu nước ngày càng có tri thức, có sức khỏe, càng năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng đồng. Trải qua nhiều thăng trầm của xã hội, chị em luôn luôn thể hiện vai trò tích cực, đảm đang, với tấm lòng nhân hậu đã đóng góp nhiều công sức cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập cho đất nước.
Trong dịp kỷ niệm ngày 20/10 năm nay chúng ta hãy cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của phụ nữ Việt Nam bằng những tấm gương tiêu biểu qua các thời kỳ lịch sử để rồi mỗi chúng ta dù ở cương vị nào cũng trân trọng và tự hào, phấn đấu vươn lên xứng đáng với truyền thống vẻ vang ấy.
3. Tự hào về Phụ nữ trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An với lịch sử hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành đã có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà nói riêng, sự nghiệp giáo dục và công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước nói chung. Lực lượng cán bộ và sinh viên nữ của trường luôn chiếm >80%, con số đó đã nói lên vai trò quan trọng của chị em phụ nữ trong sự thành công của Trường. Thời kỳ nào, vị trí nào các nữ cán bộ giảng viên và học sinh, sinh viên của trường cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy học tập của mình. Đội ngũ giảng viên nhiều chị là tiến sỹ, thạc sỹ, giảng viên chính giữ vai trò quan trọng trong đội ngũ lãnh đạo quản lý nhà trường và các khoa, phòng. Cụ thể có 5 tiến sĩ, 118 thạc sĩ, 42 giảng viên chính, 5 trình độ lý luận Chính trị cao cấp, 22 trung cấp. Các chị em luôn đi đầu trong các phong trào và lập nhiều thành tích trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và dựng xây phát triển nhà trường. Trong những năm qua, đội ngũ nữ giảng viên của Nhà trường đã chủ động khắc phục khó khăn, nêu cao ý thức tự lực tự cường, phát huy trí tuệ, tài năng và tâm huyết trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Rất nhiều giảng viên với trách nhiệm nghề nghiệp cao, đã trăn trở, tìm tòi, phát hiện, tham mưu, đề xuất đổi mới nội dung, chương trình để có tính cập nhật, sát thực tiễn, tích cực đổi mới phương pháp dạy học gắn với đó là nghiên cứu, biên soạn, hoàn thiện hệ thống tài liệu dạy học. Nhân ngày 20/10 chị em phụ nữ trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An tự hào sánh vai cùng chị em cả nước khẳng định vai trò vị trí quan trọng của mình trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước phát triển giàu mạnh, văn minh góp phần xây dựng thành công xã hội Xã hội chủ nghĩa tươi đẹp.
                                          
Tài liệu tham khảo
  1. Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2019 lưu trữ tại Wayback machine.
  2. Phụ nữ Việt Nam ở Hung gary, lưu trữ ngày 18/12/2008.
  3. Báo điện tử, Tiền phong, truy cập 29/9/2021
  4. Báo Hà Nội mới, Điện tử, truy cập 1/9/2021
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển