< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch tổ chức Tết Bunpimay năm 2021 cho lưu học sinh Lào khoá 18

Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021, Nhà trường ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Bunpimay năm 2021 cho lưu học sinh Lào khoá 18 đang học tập tại Trường CĐSP Nghệ An với những nội dung sau:
1. Mục đích, yêu cầu
1.1. Tăng cường sự hiểu biết và giao lưu về văn hóa truyền thống giữa hai nước,  gắn bó mối quan hệ thầy trò, bạn bè, đồng chí, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt - Lào.
1.2. Các hoạt động có ý nghĩa, đầm ấm, vui tươi, phù hợp với điều kiện Nhà trường hiện nay và đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.
2. Nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm
2.1. Nội dung  
- Hội thi văn hoá ẩm thực.
- Thi hát tiếng Việt.
-  Nghi lễ Tết Bunpimay.
- Liên hoan thân mật nhân dịp Tết Bunpimay 2021.  
2.2. Thành phần
- Đại biểu khách mời: UBND tỉnh Nghệ An; Sở Ngoại vụ Nghệ An; Phòng PA03, Phòng xuất nhập cảnh - Công an Nghệ An; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An; Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Nghệ An;  bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; Tỉnh đội Nghệ An.
- Đại biểu trong trường: Ban Giám hiệu; Trưởng các tổ chức, đơn vị trong trường; Ban quản lý các lớp Lào; giáo viên chủ nhiệm; giáo viên giảng dạy; viên chức quản lý nội trú lưu học sinh Lào và lưu học sinh Lào khóa 18.
2.3. Thời gian tổ chức:  Ngày 14/4/2021 (thứ 4).
2.4. Địa điểm: Tại Nhà thi đấu Đa chức năng, Trường CĐSP Nghệ An.
3. Tổ chức thực hiện
Cho phép lưu học sinh  Lào nghỉ học, vui đón Tết Bunpimay 2021 tại trường CĐSP Nghệ An từ ngày 14/4 (thứ 4) đến hết ngày 16/4/2021 (thứ 6).
3.1. Phòng Tổ chức – Hành chính
- Tham mưu cho Ban Giám hiệu tổ chức tuyên truyền chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay 2021 của Lào tại Trường.
- Triển khai tham mưu giấy mời và mời đại biểu ngoài trường theo thành phần tại mục (2.2.).
3.2.  Khoa Trung học cơ sở
- Thông báo cho lưu học sinh Lào khoá 18 biết kế hoạch nghỉ Tết và đón Tết Bunpimay 2021 của Nhà trường.
-  Chủ trì phối hợp với phòng QT-CTHSSV, Đoàn thanh niên xây dựng chương trình, kịch bản và tổ chức các hoạt động chào mừng Tết Bunpimay năm 2021 cho lưu học sinh Lào theo các nội dung trong kế hoạch.  
- Tổ chức họp lớp trước khi các em nghỉ học để quán triệt cho lưu học sinh thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và chấp hành các quy định về an ninh, an toàn cho cá nhân và tập thể trong thời gian nghỉ học, sinh hoạt tại Ký túc xá.
3.3. Phòng  Quản trị - Công tác HSSV
- Tham mưu cho Hiệu trưởng về kế hoạch tổ chức chào mừng và đón Tết Bunpimay năm 2021 cho lưu học sinh Lào khóa 18.
- Tổ chức quản lý đảm bảo an ninh, an toàn cho lưu học sinh Lào, đặc biệt trong các ngày nghỉ học, đón Tết Bunpimay (từ ngày 14/4 đến hết ngày 16/4/2021 và ngày thứ 7, chủ nhật kế tiếp); phối hợp với khoa THCS tổ chức các hoạt động vui chơi đón Tết Bunpimay năm 2021.  
- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động tại mục (2.1.).
- Phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính tham mưu cho Ban Giám hiệu tổ chức liên hoan thân mật nhân Tết Bunpimay năm 2021 (bao gồm lưu học sinh Lào và các đại biểu).
3.4. Phòng Kế hoạch - Tài chính
Tham mưu cho Hiệu trưởng về kinh phí tổ chức liên hoan thân mật cho lưu học sinh Lào, đại biểu tham dự theo kế hoạch trên và kinh phí tổ chức hoạt động khác theo kế hoạch.
3.5. Đoàn trường
Phối hợp với khoa THCS và phòng QT-CTHSSV tổ chức các hoạt động vui chơi đón Tết và đảm bảo an ninh, an toàn cho lưu học sinh Lào theo kế hoạch.
3.6. Lưu học sinh Lào khoá 18
Nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà trường về thời gian nghỉ học, đảm bảo an ninh, trật tự và phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình vui đón Tết Bunpimay năm 2021.  
Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội liên quan và lưu học sinh Lào thực hiện nghiêm các nội dung trong kế hoạch này./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển