< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch tuyển sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thực hành Sư phạm nghệ an năm học 2021 - 2022

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở thực hành sư phạm Nghệ An (sau đây gọi là Trường THSP Nghệ An); Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh bậc học Tiểu học và Trung học cơ sở, năm học 2021 - 2022 được Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vinh phê duyệt, Trường CĐSP Nghệ An ban hành kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022 tại trường THSP Nghệ An cụ thể như sau:
A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1.  Mục đích
- Tuyển sinh đủ chỉ tiêu.
- Tạo điều kiện cho tất cả học sinh trong độ tuổi đi học được học tập trong một ngôi trường hạnh phúc.
2. Yêu cầu
- Thực hiện tuyển sinh đúng quy định, công khai, nghiêm túc, công bằng và khách quan.
- Thực hiện tuyên truyền phổ biến công khai các thông tin về công tác tuyển sinh của Trường. Tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh và học sinh khi đến đăng ký học.   
B. NỘI DUNG
1. Chỉ tiêu tuyển sinh
- Lớp 1: Tuyển 4 lớp, số lượng 120 học sinh
- Lớp 6: Tuyển 3 lớp, số lượng 90 học sinh
- Mỗi lớp không quá 30 học sinh
2. Đối tượng tuyển sinh:
- Học sinh lớp 1: Trẻ sinh năm 2015 và hoàn thành chương trình mầm non (tại thời điểm xét tuyển) tại các Trường mầm non trên địa bàn toàn Tỉnh. Ưu tiên trẻ có bố hoặc mẹ là viên chức hiện đang công tác tại Trường CĐSP Nghệ An.
- Học sinh lớp 6: Học sinh sinh năm 2010 và hoàn thành chương trình Tiểu học (tại thời điểm xét tuyển) tại các Trường tiểu học trên địa bàn toàn Tỉnh. Ưu tiên học sinh có bố hoặc mẹ là viên chức hiện đang công tác tại Trường CĐSP Nghệ An.
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.
3. Hình thức tuyển sinh:
- Vòng 1: Xét tuyển hồ sơ đăng ký học
- Vòng 2: Phỏng vấn trực tiếp.
4. Quy trình tuyển sinh
a. Thông báo tuyển sinh và phát hành hồ sơ đăng kí học
b. Phụ huynh đăng kí học cho con theo một trong hai hình thức:
- Đăng kí online tại mục Đăng kí học trên website truongthspna.cdspna.edu.vn
- Đăng kí và nạp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng trường THSP Nghệ An.
c. Tổ chức xét tuyển Hồ sơ và thông báo kết quả xét tuyển Hồ sơ
d. Tổ chức phỏng vấn Học sinh trực tiếp
e. Thông báo kết quả trúng tuyển
f. Phụ huynh có con trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ nhập học
g. Học sinh nhập học chính thức theo thông báo của Nhà trường
5. Hướng dẫn về hồ sơ:
TT
Danh mục hồ sơ
Hồ sơ nộp khi đăng kí dự tuyển
Hồ sơ nộp khi nhập học
1
02 ảnh thẻ cỡ 3×4 của học sinh mới chụp trong thời gian 03 tháng
 
x
2
Đơn đăng kí học (theo mẫu của Trường)
x
 
3
 Bản gốc học bạ tiểu học (đối với học sinh tuyển vào lớp 6)
 
x
4
01 Bản sao giấy khai sinh của học sinh (hoặc bản phô tô công chứng)
x
x
5
Bản sao hộ khẩu (không cần công chứng, mang theo bản gốc để đối chiếu khi nhập học)
 
x
6
Các giấy tờ về chế độ ưu tiên (nếu có)
 
x
 
6. Thời gian tuyển sinh:
- Từ ngày 15/4/2021: Phát hành và nhận hồ sơ đăng kí học
- Ngày 28/5/2021: Xét tuyển hồ sơ đăng kí học và thông báo kết quả xét tuyển Vòng 1.
- Ngày 05-06/6/2021: Phỏng vấn trực tiếp
- Ngày 15/6/2021: Thông báo kết quả trúng tuyển đợt 1.
- Từ ngày 15-30/6/2021: Phụ huynh hoàn thiện thủ tục nhập học cho con tại Trường.
- Sau ngày 15/6/2021, nếu tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao, Nhà trường tiếp tục tuyển sinh bổ cho đủ chỉ tiêu từ ngày 16/6/2021 và hoàn thành tuyển sinh trước ngày 15/8/2021.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Thông báo công khai các thông tin tuyển sinh, cam kết chất lượng giáo dục đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính.
2. Tuyên  truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên chuẩn bị cho công tác tuyển sinh.
3. Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ hoạt động tuyển sinh
4. Thành lập Hội đồng tuyển sinh.
5. Bố trí bộ phận thường trực hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ phụ huynh học sinh về các nội dung tuyển sinh theo quy định.
6. Tổ chức tuyển sinh:
a. Thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình tuyển sinh.
b. Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh…trong giấy khai sinh, hộ khẩu. Nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên.
c. Trong thời gian tuyển sinh, tuyệt đối không thu hoặc vận động phụ huynh học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho Nhà trường.
d. Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho học sinh và phụ huynh.
7. Kết thúc tuyển sinh, lập danh sách học sinh trúng tuyển, báo cáo kết quả tuyển sinh với Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An và Phòng Giáo dục thành phố Vinh.
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022 của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở THSP Nghệ An./.
 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển