< Trở về giao diện Mobile

Chùm thơ Đường luật của nhà giáo Bùi Chí Thành - Nguyên giảng viên khoa Xã hội

 
                                                 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
 
                                                 Cao đẳng Nghệ An kỷ niệm trường,
Sáu mươi năm ấy ấm muôn phương.
Trồng người, dạy chữ giàu tình cảm,
Rèn đức, luyện tài nặng mến thương!
Ngọn đuốc lung linh hồng trí tuệ
Trang văn lấp lánh sáng soi đường
Bến bờ tri thức thầy gieo hạt
                                                  Mang nắng xuân về hoa tỏa hương.
 
                                            BÀI CA SƯ PHẠM
 
Bao năm cầm phấn trí tâm ngời,
Sự nghiệp làm thầy mãi thắm tươi.
Học lễ, khuyên trò thông nghĩa đạo,
Học văn giúp trẻ hiểu tình đời.
Sách đèn giáo án không phai nhạt,
Chữ nghĩa thánh hiền chẳng để vơi.
Cao đẳng Nghệ An tròn sáu chục,
Bài ca sư phạm tỏa muôn nơi.
 
                                             CHỮ TÂM NHÀ GIÁO               
              (Thủ vĩ ngâm)
 
Chữ tâm Nhà giáo lấy rèn mình,                             
Xứng đáng với nghề để tiếng vinh.                           
Thay Đảng trồng người say cống hiến,                   
Vì dân gieo hạt đức hy sinh.                                    
Muôn đời trọng đạo cao danh tiết,                          
Vạn thuở tôn sư đẹp bóng hình.                              
Tóc dẫu pha sương màu bụi phấn,                          
Chữ tâm Nhà giáo giữ trau mình.  
 
                NHÀ GIÁO: BÙI CHÍ THÀNH
NGUYÊN GVC KHOA XH – TRƯỜNG CĐSP NA                         
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển