< Trở về giao diện Mobile

Bộ môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh

BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH
 

a.Chức năng, nhiệm vụ:


- Giảng dạy bộ môn Giáo dục Quốc phòng- An ninh cho các hệ, các loại hình đào tạo trong nhà trường.


- Nghiên cứu các vấn đề liên quan về bộ môn Giáo dục Quốc phòng-An ninh nhằm phục vụ tốt cho công tác giảng dạy.


- Phối hợp, tổ chức, chỉ đạo hoạt động giảng dạy bộ môn Giáo dục Quốc phòng- An ninh theo đúng quy định.

 

b. Cơ cấu tổ chức:


- 01 Trưởng Bộ môn và 01 Phó trưởng bộ môn.
 

c. Danh sách CBVC của Bộ môn GDQP - AN:        

   

TT
Họ và tên
Năm sinh
Trình độ
Chuyên môn
Ngành ĐT
Chức vụ
Mã ngạch
1
Nguyễn Thế Cường
07/11/1958
Đại học
TDTT
Trưởng BM
V.07.01.03
2
Lê Thanh Đồng
25/10/1970
Đại học
TDTT
P.Trưởng BM
V.07.01.03
3
Đinh Quốc Dũng
12/10/1959
Đại học
TDTT
 
V.07.01.03
4
Hoàng Thanh Hải
28/11/1958
Đại học
TDTT
 
V.07.01.03
5
Hoàng Đình Dũng
23/09/1980
Đại học
GDQP
 
V.07.01.03
6
Trần Minh Khôi
07/08/1969
Đại học
Tiếng Anh
 
V.07.01.03
Xem tin theo ngày: 

Các tin khác

Trang