< Trở về giao diện Mobile

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bổi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ quản lý, lãnh đạo đối với cán bộ công chức, viên chức

Xem tại nội dung Chỉ thị Tại đây
Xem tin theo ngày: