< Trở về giao diện Mobile

Đảng bộ trường CĐSP Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, BCH TW khóa XII.

Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ/TW ngày 30/10/2016 của BCH TW Đảng khóa XII; Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 53-KH/Th.U ngày 10/01/201 của Thành ủy Vinh về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chiều hôm nay ngày 09/02/2017, Đảng bộ trường CĐSP Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TW khóa XII.
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TW khóa XII.
 
Về dự Hội nghị về phía Thành ủy Vinh có đ/c Nguyễn Văn Thái, P.CNUBKT Thành ủy Vinh; đ/c Trần Thị Hồng, P.Ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh.Về phía Đảng bộ trường CĐSP Nghệ An có đ/c PGS. TS Lưu Tiến Hưng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; đ/c PGS.TS Trần Anh Tuấn, P.Bí thư Đảng ủy, P.Hiệu trưởng; đ/c ThS Trần Anh Tư, UVBTV, P.Hiệu trưởng; các đ/c Trưởng, phó các tổ chức, đơn vị trong trường và toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ trường tham dự.
 

Đ/c PGS. TS Lưu Tiến Hưng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường
quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
 
Tại Hội nghị, Đảng bộ nhà trường đã nghe đ/c PGS. TS Lưu Tiến Hưng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bao gồm :
 
- Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30 tháng 10 năm 2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
- Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01 tháng 11 năm 2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới tình hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.
 
- Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05 tháng 11 năm 2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
 
- Kết luận số 09-KL/TW ngày 19 tháng 10 năm 2016 về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách năm 2017.
 
Trên tinh thần các Nghị quyết hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng khóa XII, đồng chí Lưu Tiến Hưng yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức, đơn vị, đoàn thể cần quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết đến tận cán bộ viên chức, đảng viên và đoàn viên. Gắn với đó xây dựng chương trình hành động hoặc kế hoạch thực hiện Nghị quyết; xác định rõ những việc cần làm và kiên quyết làm sát với tình hình thực tế, đem lại hiệu quả thiết thực. Trước hết là cán bộ chủ chốt, thủ trưởng các đơn vị phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ, trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác thực hiện Nghị quyết.
 

Hội nghị đã được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, đầy đủ các nội dung và được cán bộ viên chức,
đảng viên tham dự tiếp thu hiệu quả.
 
Sau Hội nghị học tập và quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 4, BCH TW Đảng khóa XII, mỗi đảng viên, quần chúng ưu tú đều viết thu hoạch và hành động cụ thể của cá nhân, tùy theo vị trí công tác của mình. Đây là bước chuyển hóa từ nhận thức đến hành động, thực hiện tốt phương châm “nói đi đôi với làm” và “làm nhiều hơn nói”.
Xem tin theo ngày: