< Trở về giao diện Mobile

Danh sách 135 học sinh được miễn thi THPT quốc gia và xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2017

Chiều 18/4/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố việc miễn thi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển thẳng vào Đại học, Cao đẳng năm 2017 đối với 135 học sinh lớp 12 đã tham dự kỳ thi chọn đổi tuyển quốc gia Olympic quốc tế năm 2017.

Theo Bộ GD&ĐT, việc thực hiện này là theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/1/2017 và điểm c, khoản 2 Điều 7 Quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy, tuyển sinh CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng thực hiện việc miễn thi Kỳ thi quốc gia và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2017 đối với các thí sinh này.

Dánh sách bao gồm: