< Trở về giao diện Mobile

Danh sách công chức, viên chức dự kiến nâng lương thường xuyên, vượt khung, trước thời hạn năm 2019

Danh sách công chức, viên chức dự kiến nâng lương thường xuyên, vượt khung, trước thời hạn năm 2019 (có file đính kèm)
Xem tin theo ngày: 

Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường CĐSP Nghệ An