< Trở về giao diện Mobile

Danh sách nâng lương thường xuyên (đợt 2), nâng lương trước thời hạn, nâng vượt khung năm 2017

Để nghị Trưởng đơn vị  thông báo đến toàn thể CBVC trong đơn vị mình biết, nếu phát hiện sai sót thì phản hồi bằng văn bản gửi về phòng Tổ chức - Đối ngoại (qua Đ/c Nguyễn Minh Sơn) trước ngày 26/12/2017./.
Xem tin theo ngày: