< Trở về giao diện Mobile

Danh sách phòng thi, số báo danh kỳ thi tốt nghiệp K57 TCSP Mầm non, K57 TCSP Tiểu học hệ chính quy năm học 2017 -2018

Thí sinh xem phòng thi và số báo danh các môn cụ thể tại tệp đính kèm.
Xem tin theo ngày: 

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 72 bytes) in /home/cdspna/public_html/includes/database/query.inc on line 1722