< Trở về giao diện Mobile

Báo cáo Tổng kết công tác thực tập năm học 2015 - 2016

(14/06/2016 - 16:00)
Năm học 2015 – 2016 trường CĐSP Nghệ An tiến hành tổ chức thực tập sư phạm 1 (TTSP1), thực tập sư phạm 2 (TTSP2), thực tập sư phạm cuối khóa (TTSPCK), thực tập 1 (TT1), thực tập 2 (TT2) cho học sinh, sinh viên của trường, từ ngày 15 tháng 02 đến 23 tháng 4 năm 2016 với nhiều ngành, nhiều hệ đào tạo và số lượng đông. Tổng số: 2179 hs,sv (CĐ: 1562 sv ; TC: 617 hs), trong đó: * THCS: 507 sv (TTSP1: 190 sv; TTSP2: 219 sv) * Tiểu học: 438 hs, sv + Cao đẳng: 388 sv (TTSP1: 179 sv; TTSP2: 159 sv)

Thông báo về việc Sơ kết học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

(17/03/2016 - 22:39)
Để công tác sơ kết học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 toàn trường đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả, nhà trường yêu cầu các đơn vị trong trường thực hiện các nội dung sau: ....

Thông báo về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp năm 2016 cho hệ: Trung cấp chính quy.

(05/01/2016 - 16:33)
Căn cứ vào Quy chế Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo; Căn cứ kế hoạch chuyên môn của trường CĐSP Nghệ An; Căn cứ đề xuất của 2 khoa: GDMN và GDTH, nhà trường thông báo một số nội dung về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp năm 2016 cho hệ Trung cấp chính quy như sau:

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC THỰC TẬP NĂM HỌC 2013-2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC THỰC TẬP TRONG NHỮNG NĂM TIẾP THEO

(23/05/2014 - 00:55)
Chủ động đổi mới phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng công tác thực tập nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo

Quyết định về việc ban hành Quy định về đánh giá kết quả học tập

(23/04/2014 - 00:50)
Học sinh sinh viên học viên và tổ chức thi học phần tại Trường CĐSP Nghệ An Quyết định số: 702/QĐ-CĐSP

Trang