< Trở về giao diện Mobile

Khoa Ngoại ngữ

(19/11/2015 - 01:07)

Khoa Tiểu học

(19/11/2015 - 01:06)

Khoa Trung học cơ sở

(19/11/2015 - 01:05)

Khoa Mầm non

(19/11/2015 - 01:04)

Ban Giám hiệu

(19/11/2015 - 00:54)

Đảng Ủy

(19/11/2015 - 00:51)

CƠ CẤU TỔ CHỨC

(19/11/2015 - 00:51)

Cơ cấu tổ chức

(08/08/2015 - 16:42)

Giới thiệu chung

(08/08/2015 - 16:37)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN NGHE AN TEACHER TRAINING COLLEGE(Viết tắt N.T.T.C) Cơ sở1: Km số 5 - Đường Lê Viết Thuật Xã Hưng lộc - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An Cơ sở 2: Số 63C - Lê Hồng Phong - Phường Hưng Bình -Thành phố Vinh -Tỉnh Nghệ An Tel : 0383857070 fax: 0383857042

Trang

Các tin khác

Trang