< Trở về giao diện Mobile

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Thực hiện Kế hoạch sô 89-KH/Th.U ngày 04/12/2017 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh, sáng ngày 30/01/2018, Đảng uỷ Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Đồng chí Nguyễn Trung Châu - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Vinh tới dự và trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết.
Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng; PGS.TS. Trần Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Giám hiệu; Ban Chấp hành Công đoàn Trường, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và toàn thể đảng viên, viên chức nhà trường.
Toàn cảnh Hội nghị
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Châu đã nêu rõ: Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng, 4 Nghị quyết được ban hành gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.
Đồng chí Nguyễn Trung Châu- Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Vinh
Đồng chí Nguyễn Trung Châu cũng tập trung trình bày những nội dung cốt lõi xuyên suốt và phân tích một số quyết sách đề cập đến những vấn đề quan trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách, vừa cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đây là những vấn đề phức tạp và nhạy cảm, liên quan đến đổi mới xã hội và cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc.
Thay mặt toàn thể đảng viên, viên chức, đồng chí Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu Trưởng Nhà trường gửi lời cảm ơn đồng chí Nguyễn Trung Châu đã dành thời gian đến truyền đạt cho đảng viên, viên chức Nhà trường những vấn đề cơ bản, cốt lõi trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng uỷ đã triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII) của Đảng bộ và một số công tác trọng tâm của Nhà trường cần thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy, chi bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết đến các cán bộ, viên chức và HSSV trong toàn Trường; triển khai xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn ở đơn vị.
Thông qua Hội nghị, đồng chí Trần Anh Tư - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ đã triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ năm 2018.
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là một hoạt động mang ý nghĩa chính trị quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức lý luận và thực tiễn cho đội ngũ đảng viên, viên chức, HSSV Nhà trường nhằm nắm vững những nội dung, quan điểm của Đảng trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, nhà trường từ đó cổ vũ, động viên đảng viên, viên chức tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết./.
Thương Hiền
Xem tin theo ngày: