< Trở về giao diện Mobile

Hội nghị đại biểu công chức, viên chức năm học 2018 - 2019

Thực hiện kế hoạch năm học 2018 - 2019 và Hướng dẫn số 26/HD-CĐSP ngày 06/9/2018 về Hướng dẫn tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm học 2018 - 2019, sáng ngày 06/10/2018, Trường Cao đẳng Sư pghạm Nghệ An tổ chức Hội nghị đại biểu công chức, viên chức năm học 2018 - 2019.
Đến dự Hội nghị có ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An; bà Trần Thị Trang - Phó Ban tổ chức Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An; ông Ngô Xuân Vinh - Phó phòng tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ -Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An; các đồng chí trong Ban Giám hiệu, Chủ tịch công đoàn, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên,  Trưởng Ban Nữ công  và  109 đại biểu đại diện cho 220 công chức, viên chức toàn trường. PGS.TS Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng uỷ - Hiệu trưởng Nhà trường,  bà Lê Thị Lệ Hà - Chủ tịch Công đoàn trường, bà Nguyễn Thị Quý Hoa giảng viên khoa khoa Mầm non chủ trì Hội nghị.
Đại biểu tham dự Hội nghị
 
Trong thời gian qua, với tinh thần trách nhiệm cao vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường, các đơn vị trong toàn trường đã tổ chức có chất lượng Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch năm học 2018 - 2019. Các Hội nghị thực sự là diễn đàn dân chủ để cán bộ, viên chức toàn trường đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018; góp ý kiến cho báo cáo của Hiệu trưởng và thảo luận các giải pháp để khắc phục khó khăn, tồn tại, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm học 2018 - 2019  năm học bản lề tiến tới kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.
Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, Hội nghị khẳng định nhiều kết quả quan trọng của Nhà trường trong năm học 2017 -2018: đã thực hiện nhiều sự đổi mới về chương trình đào tạo, công tác NCKH, rèn luyện nghiệp vụ; đổi mới hình thức đào tạo bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu xã hội; sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ trong công tác quản lý tài chính, quản lý hành chính, quản lý chuyên môn… 
Hội nghị đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức trong năm học qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà tập thể cán bộ, viên chức phải vượt qua để tiếp tục xây dựng Nhà trường trong thời gian tới.
 
Ts. Trần Anh Tư - Phó Bí thư Đảng uỷ - Phó Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo đánh giá việc thưc hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu CCVC năm học 2017 -2018,  phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019
 
Bà Lê Thị Lệ Hà - Chủ tịch Công đoàn trường đã đọc Báo cáo tóm tắt phong trào thi đua năm học 2017-2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua năm học 2018 - 2019. Xuất phát từ thực tiễn của nhà trường và công đoàn, năm học  2018 -2019 toàn trường thực hiện đổi mới nội dung, hình thức, đề cao tính thiết thực, hiệu quả của phong trào thi đua; nâng cao chất lượng khen thưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; kêu gọi công chức viên chức, học sinh, sinh viên toàn trường đoàn kết, nắm bắt cơ hội, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, hưởng ứng phòng trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.
 
ThS. Lê Thị Lệ Hà - Chủ tịch Công đoàn Trường báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2017 -2018, phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019
 
Hội nghị đã thảo luận và thống nhất chương trình công tác năm học 2018 - 2019 với 10 nhiệm vụ trọng tâm trên mọi mặt công tác, trong đó đặc biệt nhấn mạnh công tác chuẩn bị toàn diện tổ chức tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An (1959 - 2019).
PGS.TS Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng uỷ - Hiệu trưởng chỉ đạo Hội nghị và giải trình các ý kiến của các đơn vị
 
Cũng tại Hội nghị, Nhà trường đã trao tặng các danh hiệu và hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm học 2017 -2018.
 
Ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tỉnh trao Bằng khen Liên đoàn Lao động Tỉnh cho Tập thể công đoàn Trường CĐSP Nghệ An
Ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tỉnh trao Bằng khen Liên đoàn Lao động Tỉnh cho các đoàn viên công đoàn đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua lao động giỏi.
PGS.TS Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng Nhà trường và TS. Trần Anh Tư - Phó Hiệu trưởng trao Giấy chứng nhận cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2017 -2018
PGS.TS Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng Nhà trường và ThS. Lê Thị Lệ Hà Chủ tịch Công đoàn Trường trao Giấy khen của Hiệu trưởng cho các tập thể hoàn thành tốt nhiệmv vụ năm học 2017 -2018
PGS.TS Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng Nhà trường và ThS. Lê Thị Lệ Hà - Chủ tịch Công đoàn Trường trao Giấy khen của Hiệu trưởng cho các cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017 -2018
Bài: Thanh Nga; ảnh: Khánh Linh
 
 
 
 
Xem tin theo ngày: