< Trở về giao diện Mobile

Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị, tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 162-KH/ThU ngày 09/4/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Vinh về Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện Kế hoạch số 215-KH/TU ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Tỉnh ủy Nghệ An về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Hướng dẫn số 09-HD/Th.U ngày 31/10/2019 của Thành ủy Vinh về Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Ngày 20 tháng 12 năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Nghệ An tổ chức hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Tổng kết công  tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Dự Hội nghị về phía khách mời có đồng chí Hoàng Thụy Phương - Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Vinh; đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Phó trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Vinh.
Về phía Trường cao đẳng sư phạm Nghệ An có Phó giáo sư - Tiến sĩ Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường; TS Trần Anh Tư - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Các đồng chí trong Ban chấp hành  Đảng ủy; Trưởng phó các tổ chức chính trị xã hội; Trưởng phó các đơn vị cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ Nhà trường.
Toàn cảnh Hội Nghị
Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ được nghe đồng chí Nguyễn Lâm Huy, Ủy viên Ban Chấp  hành Đảng bộ trình bày báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng chí Trần Anh Tư, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo Tổng kết công  tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị được nghe tham luận “Vai trò của cấp ủy và người đứng đầu trong việc lãnh đạo xây dựng chương trình đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới” của Chi bộ Đào tạo- Thanh tra và tham luận “Vai trò của cấp ủy và người đứng đầu trong việc lãnh đạo, quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và quản lý học sinh, sinh viên, lưu học sinh Lào” của chi bộ Quản trị- Thư viện. Các báo cáo và tham luận đều làm nổi bật những thành tích mà Đảng bộ Trường đã đạt được trong năm 2019 trên các mặt; từ cơ sở thực tế đó, Đảng bộ đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đảng năm 2020.
Đồng chí Nguyễn Lâm Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trình bày báo cáo tại Hội Nghị
Đồng chí Trần Anh Tư - Phó Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo tại Hội Nghị
Đồng chí Đàm Thị Ngọc Ngà - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trình bày Tham luận tại Hội Nghị
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Vinh- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh đã phát biểu ghi nhận sự nỗ lực và những thành tích lớn của  Đảng bộ Nhà trường để đạt Đảng bộ 3 năm liên tục “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, thay mặt Thành ủy Vinh, đồng chí lưu ý tập thể lãnh đạo và toàn thể đảng viên về một số khó khăn cần được khắc phục để công tác xây dựng Đảng năm 2020 có nhiều thành tích cao hơn.
Đồng chí Nguyễn Quang Vinh- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh đã phát biểu tại Hội nghị
Cũng tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Lưu Tiến Hưng báo cáo trước toàn thể đảng viên một số vấn đề thực hiện Kế hoạch 194-KH/Th.U, ngày 12/11/2019 về Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuốc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Kết luận số 63-KL/TW của BCH Trung ương về tình hình kinh tế - xã hội; Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng khóa XII; Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền.
Đồng chí Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy báo cáo một số vấn đề tại Hội Nghị 
Đảng bộ đã tuyên dương 09 đảng viên là những tấm gương điển hình trong phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn từ 2016-2019; tặng giấy khen “Hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2019 cho 01 tập thể và 04 cá nhân.
Đồng chí Nguyễn Quang Vinh- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh và Đồng chí Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong 3 năm thực hiện chỉ thị 05
Đồng chí Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy trao giấy khen cho tập thể và các cá nhân “Hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2019
 
Bài: Th.S.Tạ Thị Thanh Hà - Trưởng khoa THCS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ảnh: Văn Hưng
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển