< Trở về giao diện Mobile

Hướng dẫn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng sau khi biết điểm THPT quốc gia 2017

Hướng dẫn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng sau khi biết điểm THPT quốc gia 2017          

1. Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh đăng kí xét tuyển 01 lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực tuyến hoặc bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng kí xét tuyển.
 
2. Có hai cách để thí sinh điều chỉnh nguyện vọng với lưu ý sau:
            - Điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến: thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng đăng kí xét tuyển. Lưu ý thí sinh: phương thức này chỉ chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu đăng kí xét tuyển;
            - Điều chỉnh bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng kí xét tuyển: thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu đăng kí xét tuyển và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định. Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin vào Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng kí xét tuyển và gửi trực tiếp về điểm thu nhận hồ sơ để cán bộ máy tính cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
TT
Nội dung công tác
Đơn vị chủ trì
Đơn vị tham gia
Thời gian thực hiện
16
Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến
Thí sinh, Điểm thu nhận hồ sơ
Vụ GDĐH
Cục CNTT
Sở GDĐT
Từ  15/7/2017 đến 17giờ 00’ ngày 21/7/2017
17
Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT
Thí sinh, Điểm thu nhận hồ sơ
Vụ GDĐH
Cục CNTT
Sở GDĐT
Từ  15/7/2017 đến 17giờ 00’ ngày 23/7/2017
18
Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có ( chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu)
Thí sinh
Điểm thu, nhận hồ sơ
Trước 17 giờ 00’ ngày 25/7/2017
 
           
Lưu ý: Thí sinh ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường. Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại. Nơi thu nhận hồ sơ phải yêu cầu thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trong thời gian quy định và đề nghị điều chỉnh sai sót, nếu có.
 
Thí sinh tải mẫu Phiếu điều chỉnh nguyện vọng  tại file đính kèm
 
Xem tin theo ngày: