< Trở về giao diện Mobile

Hội nghị học tập quán triệt nội dung cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Chị thị số 05 của Bộ chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh". Sáng ngày 23/12/2016, trường CĐSP Nghệ An tổ chức Hội nghị: "Học tập quán triệt nội dung cơ bản, cốt lõi về  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", toàn thể cán bộ CCVC của trường đã nghiêm túc tham gia đầy đủ. Chủ trì buổi Hội nghị học tập, quán triệt là đồng chí PGS.TS Lưu Tiến Hưng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường.
 

Đồng chí PGS.TS Lưu Tiến Hưng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị
và đ/c khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là hết sức cần thiết, không chỉ là yêu
cầu, nhiệm vụ, mà còn là tình cảm, nguyện vọng của Nhân dân, của Đảng và mọi người Việt Nam yêu nước.
 
Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ CCVC nhà trường đã nghe đ/c Thái Doãn Việt - Báo cáo viên của nhà trường, Bí thư Chi bộ, trưởng khoa LLCT trình bày nội dung chuyên đề về “Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó tập trung vào ba vấn đề cơ bản: đi sâu vào chỉ thị 05, so sánh với chỉ thị 03 của Trung ương đảng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cuộc đời, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; và đặc biệt là ôn lại di chúc thiêng liêng của Người. Toàn thể cán bộ CC,VC tham dự hội nghị hết sức xúc động, thấm nhuần khi nghe đồng chí kể một số mẫu chuyện về Bác Hồ, về những nội dung trong di chúc mà Bác để lại. Lời truyền đạt của đ/c một lần nữa nhủ với chúng ta cần học tập tư tưởng đạo đức của Người.
 

Đ/c Thái Doãn Việt - Báo cáo viên, Bí thư Chi bộ, trưởng khoa LLCT
trình bày nội dung chuyên đề về “Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Xem tin theo ngày: