< Trở về giao diện Mobile

Sáng 27/8, UBND tỉnh Nghệ An đã tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long chủ trì hội nghị.

Trong 10 năm, gần 579 nghìn lao động nông thôn được đào tạo nghề, đạt 112% kế hoạch; tỷ lệ có việc làm sau đào tạo 75%, đạt mục tiêu Đề án; tổ chức được 265 lớp mô hình. Sau đào tạo, các mô hình phát huy hiệu quả với mức thu nhập bình quân từ 80 - 100 triệu đồng/năm. Nhờ đó đã góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh từ 37% năm 2010 lên 63% năm 2019; bước đầu đã thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng lao động trong các ngành nghề công nghiệp - xây dựng, dịch vụ và giảm tỷ trọng lao động trong ngành nông lâm ngư nghiệp, góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Trang

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển