< Trở về giao diện Mobile

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo chương trình 20 môn học

Chương trình giáo dục phổ thông mới gồm 20 môn học, tất cả có sự đổi mới về mặt nội dung, cấu trúc… so với bản hiện hành. Chiều ngày 19/01/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo thông tin về dự thảo chương trình 20 môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Trang