< Trở về giao diện Mobile

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Căn cứ  kế hoạch hoạt động của Công đoàn trường năm học 2017 - 2018 ;
Thực hiện kế hoạch công tác tháng 11 năm 2017;
Để các hoạt động kỷ niệm trong tháng 11/2017 có ý nghĩa,Công đoàn trường CĐSP Nghệ An xây dựng kế hoạch hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Mục đích:
+ Góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, đổi mới PPDH trong đội ngũ cán bộ đoàn viên;
+ Đẩy mạnh phong trào thi đua Dạy tốt- Học tốt trong toàn trường. Nâng cao chất lượng dạy-học của giảng viên và HSSV, qua đó giúp cho các giảng viên trao đổi kinh nghiệm, giúp nhau trong công tác.
+ Qua phong trào tạo nên không khí thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
2. Yêu cầu:
- Tạo không khí thi đua sôi nổi trong hoạt động dạy và học tại các khoa và các tổ bộ môn thuộc khoa;
- Tạo ra một đợt sinh hoạt chuyên môn trong toàn thể giảng viên.
Đây là một tiêu chí để đánh giá thi đua của các đơn vị trong năm học.
II. NỘI DUNG  HOẠT ĐỘNG
1. Thao giảng
- Mỗi đơn vị đăng ký  từ 2-4 tiết thao giảng, (trong đó BCH công đoàn trường dự 01 tiết)
- Thời gian thao giảng từ ngày 10/11/2016 đến 25/11/2016;
- Các đơn vị lập danh sách giảng viên thao giảng theo mẫu tại địa chỉ congdoancdspna@gmail.comvà gửi bản đăng ký về địa chỉ huongtra35@gmail.com  trước ngày 10/11/2016.
2. Thể thao
Hoạt động thi đấu thể thao năm nay chuyển sang dịp chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ  8/3/2018
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Ban Chuyên môn phối hợp với Ban Nữ công phân công các đồng chí ủy viên của Ban dự giờ thao giảng theo kế hoạch đã phân công.
- Ban chấp hành các công đoàn bộ phận cần phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo các đơn vị triển khai kế hoạch thao giảng.
 
Xem tin theo ngày: