< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động chào đón năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Căn cứ Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 06/8/2018 về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; Kế hoạch số 737/KH-UBND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tổ chức các hoạt động chào đón năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, Nhà trường ban hành kế hoạch hoạt động vui đón Tết, mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tổ chức các hoạt động chào đón năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân nhằm tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc cho toàn thể công chức, viên chức và học sinh, sinh viên trong Nhà trường.
2. Tôn vinh truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 89 năm qua. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn Đảng bộ và tạo được không khí phấn khởi trong toàn thể CCVC, HSSV Nhà trường để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời cổ vũ CCVC, HSSV ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 đã đề ra.
3. Các hoạt động tổ chức phải trang trọng, mang đậm bản sắc dân tộc gắn với việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an ninh, an toàn và tiết kiệm.
II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Công tác trang trí, tuyên truyền
- Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan trên hệ thống băng rôn, cờ, khẩu hiệu, màn hình điện tử…có nội dung đón chào năm mới, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019), mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 tại cả 02 cơ sở.
- Chỉnh trang, sửa chữa, lắp đặt thêm hệ thống đèn chiếu sáng, đèn trang trí; tổ chức chăm sóc cây cảnh, trồng thêm hoa ở các bồn hoa… trong các khu vực, khuôn viên trường ở 02 cơ sở.
- Tổ chức treo khẩu hiệu “Chúc mừng năm mới” xong trước ngày 25/12/2018 và khẩu hiệu “Mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi” xong trước 25/01/2019.
- Viết bài, đưa tin các hoạt động chào đón năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 trên website Trường.
2. Lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2019 của công chức, viên chức và học sinh, sinh viên
- Công chức, viên chức, học sinh, sinh viên nghỉ nghỉ Tết Dương lịch từ thứ Hai ngày 31/12/2018 đến hết thứ Ba ngày 01/01/2019.
3. Lịch nghỉ Tết Kỷ Hợi năm 2019 của công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và lưu học sinh Lào
- Công chức, viên chức nghỉ Tết Âm lịch: từ thứ Hai, ngày 02/02/2019 (ngày 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đến hết Chủ nhật, ngày 10/02/2019 (ngày 06 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).
- Học sinh, sinh viên nghỉ học từ thứ Hai ngày 28/01/2019 (ngày 23 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đến hết ngày Chủ nhật 10/02/2019 (ngày 06 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).
- Đối với lưu học sinh Lào nghỉ học từ thứ Bảy ngày 26/01/2019 (ngày 21 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đến thứ 7 ngày 09/2/2019 (ngày 05 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) phải có mặt tại Trường CĐSP Nghệ An để ổn định sinh hoạt và học tập.
4. Tổ chức kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019)
 Triển khai các nội dung tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Đảng (theo Kế hoạch của Tỉnh ủy Nghệ An và Thành ủy Vinh).
5. Tổ chức đón Tết, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
- Tổ chức đón giao thừa chào đón năm mới Kỷ Hợi 2019 tại Cơ sở 1 lúc 21h00 ngày 04/02/2019 (tức 30 Tết). Mời: BCH Đảng bộ; Ban Giám hiệu; Trưởng, phó các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội và giảng viên, viên chức tham dự.
- Gặp mặt chúc tết đầu Xuân Kỷ Hợi 2019 vào lúc 8h00’ thứ Hai ngày 11/02/2019 (tức mồng 7 tháng Giêng năm kỷ Hợi) tại phòng họp 1 nhà Hiệu bộ Trường CĐSP Nghệ An. Mời: BCH Đảng bộ; Ban Giám hiệu; Trưởng, phó các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội và viên chức tham dự.
6. Công tác bảo vệ, an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ
- Kiểm tra các khu vực trong khuôn viên Nhà trường, trang bị thêm thiết bị, phương tiện phòng chống cháy nổ ở những nơi còn thiếu, lập kế hoạch phòng chống cháy nổ bảo đảm tuyệt đối an toàn.
Lập kế hoạch của cán bộ trực lãnh đạo trong những ngày nghỉ Tết và kế hoạch bảo vệ, tuần tra canh gác, giữ gìn trật tự an toàn trong những ngày nghỉ Tết.
7. Tổ chức vệ sinh môi trường, cảnh quan
Tổng vệ sinh tất cả các khu vực trong khuôn viên Nhà trường (các phòng học, phòng làm việc, phòng thực hành, thư viện, khu Ký túc xá …), khu vực hành lang ngoài cổng Trường, cắt cỏ, chăm sóc cây trong khuôn viên Trường.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Hành chính - Quản trị
- Tổ chức tổng vệ sinh các khu vực trong khuôn viên Trường ở cả 2 cơ sở.
- Tổ chức chỉnh trang, sửa chữa, lắp đặt thêm hệ thống đèn chiếu sáng, đèn trang trí; chăm sóc cây cảnh, trồng thêm hoa ở các bồn hoa… trong các khu vực, khuôn viên trường ở 02 cơ sở.
- Tổ chức viết bài, đưa tin tuyên truyền, treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ, phướn ở cả 02 cơ sở.
- Kiểm tra toàn bộ hệ thống khoá cửa của các phòng học, phòng thí nghiệm, phòng làm việc, kho, cầu thang, các vị trí chiếu sáng; lập kế hoạch bảo vệ an ninh và phòng chống cháy nổ, đảm bảo tuyệt đối an toàn tài sản dịp trước, trong và sau Tết.
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức đón giao thừa tại cơ sở 1; lên lịch trực cơ quan trong dịp Tết; bố trí xe ô tô và lái xe trực Tết;
- Phối hợp với Ban Thường vụ Công đoàn, Hội Cựu giáo chức tổ chức gặp mặt mừng Xuân và mừng thọ hội viên Hội Cựu giáo chức Trường CĐSP Nghệ An vào dịp đầu Xuân Kỷ Hợi 2019.
2. Phòng Tổ chức - Đối ngoại
- Phối hợp với Công đoàn Trường tổ chức tặng quà cho người nghèo theo sự phân công của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tỉnh; tặng quà cho người nghèo xã Hưng Lộc.
- Phối hợp với Phòng Hành chính - Quản trị thành lập Ban trực Tết Kỷ Hợi năm 2019.
3. Phòng Công tác HSSV
- Phối hợp các Khoa quán triệt, nhắc nhở học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc bản cam kết chấp hành các quy định của Nhà trường, của chính quyền các cấp về việc không mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, không vi phạm Luật an toàn  giao thông, không rượu chè, cờ bạc, mê tín dị đoan và vi phạm các tệ nạn Xã hội khác.
- Phối hợp với các Khoa đôn đốc nhắc nhở kiểm tra nề nếp HSSV, duy trì nề nếp học tập, đảm bảo sĩ số sau Tết tập trung học tập, triển khai thực tập sư phạm đúng thời gian qui định.
- Phối hợp với khoa THCS để bố trí cho lưu học sinh Lào nghỉ học về nước dịp Tết Nguyên Đán của Việt Nam. Lưu học sinh Lào tự túc phương tiện đi, về và tự chịu trách nhiệm về an toàn cho người và tài sản cá nhân trong thời gian trên.
4. Phòng Kế hoạch - Tài chính
Giải quyết chế độ chính sách đối với công chức, viên chức nhà trường; chuẩn bị kinh phí cho hoạt động của Nhà trường trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019.
5. Ban Quản lý KTX
Phân công người trực thường xuyên trong thời gian trước, trong và sau Tết; Chỉ đạo làm tổng vệ sinh sạch đẹp khu vực của mình quản lý trước khi nghỉ Tết; Có kế hoạch nhận bàn giao tài sản của HSSV nội trú và giao trả khi HSSV tập trung sau Tết Nguyên Đán.
6. Công đoàn Trường
- Tổ chức thăm hỏi, động viên, chúc mừng các gia đình công đoàn viên, chúc mừng tứ thân phụ mẫu của công  đoàn viên trên 70 tuổi và chẵn lão 70, 80, 90 tuổi trong dịp tết Kỷ Hợi 2019.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách theo sự phân công của của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tỉnh. Thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh Hùng và một số gia đình công đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp tết Kỷ Hợi 2019.
7. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên
Lập kế hoạch và tổ chức tổng vệ sinh khu vực giảng đường, ký túc xá, trước và xung quanh cổng Trường đảm bảo sạch, đẹp.
8. Các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội
- Phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến nội dung của Kế hoạch vui đón Tết, mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019 đến từng công chức, viên chức và học sinh, sinh viên; tổ chức cho viên chức vui Tết, đón Xuân vui tươi, đảm bảo hiệu quả, an ninh, an toàn và tiết kiệm gắn với việc bảo tồn và phát huy truyền thống lịch sử, các giá trị văn hoá tinh thần của dân tộc, quê hương.
- Kiểm tra, khoá cửa, niêm phong các phòng làm việc, phòng thí nghiệm, kho do đơn vị quản lý trước khi về nghỉ Tết. Nắm bắt tình hình nghỉ Tết của công chức, viên chức và học sinh, sinh viên trong tổ chức quản lý và báo cáo lãnh đạo Trường.
Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động chào đón năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, Hiệu trưởng yêu cầu các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội căn cứ vào các nội dung, công việc được phân công triển khai thực hiện nghiêm túc./.
 
Xem tin theo ngày: