< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An (1959 - 2019)

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH - CĐSPNA ngày 12/02/2019 của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm chào mừng 60 năm thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An (1959 - 2019);
Thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban chấp hành công đoàn trường năm hoc 2019-2020;
Để các hoạt động có ý nghĩa thiết thực, Ban Chấp hành Công đoàn trường tổ chức một số hoạt động như sau: 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An nhằm tuyên truyền sâu rộng trong công chức, viên chức (CCVC), học sinh, sinh viên (HSSV) về truyền thống vẻ vang của Nhà trường trong suốt 60 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, để khẳng định những thành tựu to lớn của nhà trường từ khi thành lập đến nay, góp phần tạo dựng thương hiệu Trường CĐSP Nghệ An.
- Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội  LHPN Việt Nam và 09 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam bằng các hoạt động hiệu quả, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi từ đó đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” nâng cao chất lượng giáo dục.
- Thông qua các hoạt động kỷ niệm, góp phần tạo được sân chơi vui khỏe, lành mạnh, mở rộng giao lưu học hỏi, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần cho toàn thể CCVC, HSSV  trong Nhà trường nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, hữu nghị.
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực, sáng tạo, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm. Động viên, thu hút được đông đảo các thế hệ CCVC, HSSV của Nhà trường và các trường bạn trong khối thi đua quan tâm và cùng tham gia.
II. NỘI DUNG
1. Hoạt động Văn nghệ
1.1.Chương trình Nghệ thuật chào mừng "Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường"  (theo kịch bản dàn dựng riêng)
* Nội dung                                        
- Chương trình thể hiện được bề dày lịch sử của Nhà trường với 60 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành.
- Đơn vị dàn dựng: Công ty TNHH Nghệ thuật Hương Sen.
* Thành phần tham gia
- Nam, nữ GVVC, HSSV Trường CĐSP Nghệ An (số lượng cụ thể theo yêu cầu của kịch bản chương trình)
* Thời gian - địa điểm: Sáng 10/11/2019 tại sân khấu Hội trường 1.
1.2.Chương trình Văn nghệ giao lưu ( theo kịch bản cụ thể  riêng)
* Nội dung: Đêm giao lưu văn nghệ "Thầy và trò - Ngày trở về"
* Thành phần tham gia và các tiết mục
-  Cán bộ, Giảng viên, viên chức, HSSV  : 3-5 tiết mục.
-  Khách mời:  Cựu GV, viên chức đã nghỉ hưu hoặc chuyển đơn vị công tác 2 -3 tiết mục; Cựu Cán bộ đoàn qua các thời kỳ: 1-2 tiết mục; Cựu sinh viên: 2 - 3 tiết mục; Các trường trong Khối thi đua: 3-5 tiết mục
* Thời gian - địa điểm: Đêm 8/11/2019 tại sân khấu Hội trường 1.
2. Hoạt động Thể dục- Thể thao
2.1. Tổ chức Chuỗi hoạt động TDTT chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường (theo kế hoạch, thể lệ  riêng)
* Nội dung Thể dục- Thể thao: Kéo co nam, kéo co nữ; Bóng đá (Nữ); Bóng chuyền da (Nam).
* Thành phần tham gia: Các đoàn viên từ các Công đoàn bộ phận
* Nội dung " Team Building" ( có thể lệ riêng)
* Thành phần tham gia: Giảng viên, Viên chức và HSSV Trường CĐSP NA ( theo đội chơi)
* Thời gian - địa điểm
- Thời gian dự kiến: Từ 18/10 đến 8/11/2019.
- Địa điểm: Khu vực sân bóng và Nhà thi đấu.
2.2. Tổ chức Giải thi đấu TDTT khối thi đua các Trường CĐ, ĐH (theo kế hoạch và thể lệ riêng)
* Nội dung: Kéo co nam, nữ; Bóng chuyền hơi nữ.
* Thành phần tham gia: Các Trường trong khối Thi đua
* Thời gian - địa điểm
- Thời gian dự kiến: Tháng 11/2019.
- Địa điểm: Khu vực sân bóng và Nhà thi đấu.
3. Hoạt động khác
- Chủ trì, phối hợp Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên xây dựng "Công trình chào mừng 60 năm Thành lập trường": triển khai trồng hoa ở 02 bồn hoa trước dãy Nhà học B, C, D. Thời gian hoàn thành: trước 31/10/2019(có kế hoạch riêng).
- Chủ trì, phối hợp Hội Cựu giáo chức phát hành cuốn "Dấu ấn hành trình" Nội san chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Thời gian hoàn thành: trước 7/11/2019 ( có thông báo viết bài riêng).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Phân công nhiệm vụ các đồng chí BTV phụ trách theo nội dung hoạt động và chỉ đạo các Ban trực thuộc xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể cho mỗi hoạt động.
- Giao cho các đồng chí ủy viên BCH chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành các nội dung theo kế hoạch.
- Phối hợp Hội cựu giáo chức, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên để triển khai theo phần việc.
- Phối hợp với Chuyên môn và các Phòng chức năng liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động.
- Giao cho Ban Chấp hành các công đoàn bộ phận báo cáo chủ trương, kế hoạch với chuyên môn, tổ chức xây dựng chương trình, tham gia hoạt động theo đúng kế hoạch.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Trường. Ban Thường vụ Công đoàn trường yêu cầu các Công đoàn bộ phận căn cứ vào nội dung công việc, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch/.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển