< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch tổ chức hoạt động Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2018) và tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2016 - 2018

Căn cứ chương trình công tác năm 2018 của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, chào mừng thành công Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 -  2023, kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2018) và 88 năm ngày phụ nữ Việt Nam ( 20/10/2010 - 20/10/2018) trong nữ CNVCLĐ;

Căn cứ vào chương trình, kế hoạch hoạt động của BCH Công đoàn trường năm học 2018 - 2019.
 Để các hoạt động kỷ niệm có ý nghĩa, thiết thực, Ban nữ công Công đoàn trường triển khai các nội dung hoạt động kỷ niệm như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 - Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho công nhân, viên chức, lao động về lịch sử truyền thống tốt đẹp của Hội LHPN Việt Nam và tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam, tạo không khí phấn khởi trong nữ viên chức, trong toàn trường, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Phát huy nội lực, ý chí tự lực, tự cường, khẳng định vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong thời kỳ hội nhập và phát triển; tinh thần vươn lên để đón đầu thời cơ và thách thức khi thế giới bước vào cuộc cách mạng 4.0.
- Tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội; thể hiện sự tin tưởng của phụ nữ với Đảng, với công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế thông qua các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 -  2023.
- Tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các các tấm gương điển hình tiên tiến, trong hoạt động giảng dạy, lao động và nghiên cứu khoa học, các nữ cán bộ, đoàn viên tiêu biểu xuất sắc, các nhân tố mới trong phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.
 - Các hoạt động tổ chức dưới nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm, tạo khí thế sôi nổi; chú trọng các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ, viên chức; phát huy vai trò của Ban nữ công công đoàn cấp cơ sở.
II. NỘI DUNG
- Tuyên truyền về lịch sử phong trào phụ nữ Việt Nam và truyền thống Hội LHPN Việt Nam qua 88 năm xây dựng và phát triển; tiếp tục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; vận động, hướng dẫn nữ CNVCLĐ học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”. Tiếp tục tuyên truyền đến nữ CNVCLĐ về “Công tác vận động Phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước” theo tinh thần Nghị quyết 11/NQ - TWngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 21 - CT/TWngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương, Nghị quyết 6b/ NQ-TLĐ ngày 29/01/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam thông qua hình thức tọa đàm .
- Tổng kết phong trào thi đua  và bình xét khen thưởng danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2016 - 2018.
- Đẩy mạnh các hoạt động vệ sinh môi trường nơi làm việc, phòng học, KTX. Xây dựng nề nếp thực hiện kỷ cương chuyên môn, chăm lo bảo đảm các điều kiện phục vụ dạy - học và làm việc.
II. HÌNH THỨC TỔ CHỨC
1. Đối với các công đoàn bộ phận
- Tổ chức tổng kết đánh giá các hoạt động phong trào thi đuaGiỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2016 - 2018 trong toàn thể nữ CNVCLĐ nhà trường thông qua các hoạt động kỷ niệm ngày 8/3, 20/10... và các hoạt động khác do chuyên môn hay các cấp tổ chức phát động. Từ đó tiếp tục vận động nữ CNVCLĐ thực hiện tốt các phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, tự sáng tạo”…. Cụ thể hóa bằng các hành động như: Học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học; giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp; thực hiện nghiêm túc quy chế văn hóa công sở, chấp hành kỷ luật lao động; xây dựng phong cách văn minh lịch sự.
- Vận động nữ CNVCLĐ chia sẻ khó khăn với Nhà trường, phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
- Phát động phong trào thi đua đạy tốt, học tốt và lao động tốt trong toàn đơn vị, đặc biệt trong toàn thể nữ cán bộ giáo viên.
+ Phấn đấu mỗi đơn vị chuyên môn đăng ký thao giảng từ 2 - 4 giờ dạy có BCH  Công đoàn trường dự.
+ Phấn đấu 100% chị em không vi phạm các lỗi về chuyên môn.
- Tổ chức bình xét tại đơn vị để lựa chọn các tấm gương nữ CNVCLĐ điển hình tiên tiến, giới thiệu với Công đoàn Trường đề nghị Hiệu trưởng tặng Giấy khen để ghi nhận các thành tích đạt được của nữ CNVCLĐ giai đoạn 2016 - 2018.
2. Đối với Công đoàn trường
- Tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2016 - 2018; trao đổi kinh nghiệm công tác, học tập, xây dựng gia đình văn hóa; chính sách đối với lao động nữ nhằm nâng cao nhận thức của nữ CNVCLĐ trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế..
- Tổ chức mời báo cáo viên nói chuyện chuyên đề về “Bình đẳng giới”
- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và khen thưởng nữ đoàn viên tiêu biểu  “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2016 - 2018.
3. Thành phần tham dự
 Khách mời (có giấy mời riêng); BCH Công đoàn và tất cả nữ đoàn viên công đoàn các đang công tác tại trường.
4. Thời gian, địa điểm
 - Thời gian: Từ 14h00’ngày 20/10/2018 (Chiều thứ bảy)
- Địa điểm: Tại Khách sạn Mường Thanh Grand Cửa Đông, 167 Nguyễn Phong Sắc, Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An.
III. TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN DANH HIỆU VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
1 . Tiêu chuẩn xét công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”:
Danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”  giai đoạn 2016 - 2018 được công nhận cho cá nhân nữ VCLĐ đăng ký thực hiện và đạt 4 tiêu chuẩn sau đây :
1.1. Tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, công tác giỏi; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. Có đăng ký thực hiện các danh hiệu thi đua do chuyên môn và công đoàn cơ sở phát động hàng năm.
+ Nữ VCLĐ phải đạt liên tục danh hiệu “Lao động tiên tiến” và phải đạt danh hiệu “Đoàn viên công đoàn  xuất sắc”.
+ Nữ VCLĐ hoàn thành tốt công việc được giao, không vi phạm lỗi chuyên môn; có tham gia các phong trào của nhà trường và hoạt động công đoàn.
1.2. Chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, có mối quan hệ tốt với địa phương nơi cư trú; tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện; tích cực phòng chống các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội.
1.3. Xây dựng gia đình theo tiêu chí “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, nuôi dạy con chăm ngoan, học tốt; thực hiện tốt chính sách dân số; thực hành tiết kiệm, tăng thu nhập chính đáng, phát triển kinh tế gia đình; Gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” ít nhất 01 năm.
1.4. Luôn có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đối với đồng nghiệp và quần chúng, nhân dân nơi cư trú, quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng.
2. Hình thức, đối tượng khen thưởng
2.1. Hình thức khen thưởng: Giấy khen Hiệu trưởng
2.2. Đối tượng khen thưởng:
 Nữ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động là đoàn viên công đoàn.
3.Tiêu chuẩn khen thưởng
Tỷ lệ bình xét  khen thưởng “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2018 cho nữ VCLĐ là 15% trên tổng số nữ VCLĐ của công đoàn bộ phận (Đối với công đoàn bộ phận ghép là 20%).
 3.1. Nội dungGiỏi việc trường bao gồm:
- Có đăng ký danh hiệu thi đua "Giỏi việc trường - đảm việc nhà"
- Đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" trở lên và “đoàn viên công đoàn xuất sắc” hàng năm.
- Thực hiện có nề nếp, kỷ cương các quy chế, quy định trong công tác, giảng dạy và phục vụ.
Thi đua dạy giỏi, công tác tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Tích cực học tập, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu đổi mới Giáo dục & Đào tạo, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng CNTT vào giảng dạy và quản lý điều hành, tích cực tham gia công tác quản lý và nghiên cứu khoa học, viết SKKN.
- Tích cực tham gia công tác đoàn thể và các phong trào do nhà trường và Công đoàn các cấp phát động.
- Gương mẫu thực hiện các quy chế hoạt động của trường học, cơ quan. Xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, ngăn chặn các tệ nạn xã hội thâm nhập vào cơ quan, trường học.
- Đã được ghi nhận thành tích ít nhất 01 lần về chuyên môn, hoạt động công đoàn thông qua các hình thức khen thưởng các cấp (Giấy khen, Bằng khen…)
3.2. Nội dung “Đảm việc nhà” bao gồm:
- Xây dựng gia đình văn hoá mang bản sắc dân tộc Việt Nam với các chuẩn mực “No ấm - bình đẳng -  tiến bộ - hạnh phúc”. Hàng năm gia đình được công nhận “Gia đình Văn hoá”, thực hiện tốt kế hoạch hoá gia đình, gia đình sống hạnh phúc, quan hệ tốt với địa phương nơi cư trú.
- Giữ gìn và phát huy phẩm chất đạo đức tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam “Thủy chung - Nhân hậu - Đảm đang” và hướng đến phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước “Tự trọng - Tự tin - Trung hậu - Đảm đang”.
- Nuôi dạy con tốt, nuôi con theo khoa học, dạy con học giỏi, chăm ngoan. Tích cực ngăn ngừa tệ nạn xã hội nhất là tệ nạn ma tuý thâm nhập vào gia đình.
- Xây dựng kinh tế gia đình ổn định phát triển, gương mẫu thực hiện công tác xã hội.
- Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá”.
4. Hồ sơ đề nghị khen thưởng
- Tóm tắt thành tích cá nhân (Mẫu 1)
- Trích biên bản họp bình xét đề nghị danh hiệu (Mẫu 2)
- Danh sách đề nghị khen thưởng (Mẫu 3)
- Tờ trình đề nghị khen thưởng (Mẫu 4)
- Minh chứng thành tích đã được khen thưởng về chuyên môn và hoạt động Công đoàn (Giấy khen, bằng khen...), và giấy chứng nhận/ xác nhận “Gia đình văn hóa” của chính quyền địa phương.
*Các mẫu văn bản dowload tại website Trường được đính kèm theo Kế hoạch này.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Các Công đoàn bộ phận:
 - Căn cứ kế hoạch để triển khai tổ chức thực hiện.
  - Phụ trách Nữ công lập danh sách nữ đoàn viên và danh sách đề nghị khen thưởng của đơn vị bằng văn bản cho đ/c Đoàn Thị Hồng Lan – Phó Ban Nữ công Công đoàn trường và bản mềm gửi về địa chỉ:honglancbq@gmail.com
 - Phụ trách Chuyên môn gửi danh sách thao giảng cho đ/c Trần Thanh Hoa - Phó Ban Chuyên môn - văn thể Công đoàn trường theo địa chỉ:  milkflower78@yahoo.com   
 2. Công đoàn Trường:
  - Phối hợp với Đoàn trường tổ chức "Tuần lễ 20/10" trong nữ HSSV toàn trường (bài trí phòng học, phòng làm việc, phòng ở…) tạo không khí lễ hội trong từng lớp và trong toàn trường.
- Phối hợp chính quyền  đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, tạo không khí thi đua trong từng lớp học như: Đăng ký giờ dạy và học tốt, kiểm tra nề nếp dạy và học…
- Trình Thường trực Hội đồng thi đua nhà trường xem xét khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua“Giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2016 - 2018.
- Ban Nữ công: xây dựng báo cáo tổng kết phong trào thi đua“Giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2016 - 2018.
- Các ban trực thuộc phối hợp với BNC triển khai tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đạt yêu cầu đề ra.
 Lưu ý:  Tất cả các hồ sơ theo yêu cầu phải nộp trước ngày 14/10/2018 để Ban nữ công tổng hợp số liệu và dự trù kinh phí cho các hoạt động./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển