< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch Tổ chức lễ Bế giảng các lớp học sinh Lào học tiếng Việt cơ sở khóa XV, năm học 2017 – 2018

Thực hiện Kế hoạch đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh Lào và chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám Hiệu nhà trường về việc tổ chức lễ Bế giảng các lớp học sinh Lào học tiếng Việt cơ sở khóa học 2017 – 2018 (K15), Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An thông báo và yêu cầu các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:
I. Thành phần, thời gian và địa điểm
1.1. Thành phần: - Đại biểu ngoài trường: Đại diện UBND tỉnh Nghệ An, Sở Ngoại vụ, Sở GD&ĐT; Liên hiệp các tổ chức Hữu Nghị Nghệ An, Hội hữu nghị Việt – Lào; Đài truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An.
- Đại biểu trong trường: Ban Giám hiệu; Ban quản lý các lớp học sinh Lào; Trưởng các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội; Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên tham gia giảng dạy và học sinh Lào khóa 15.
1.2. Thời gian: 9 giờ 00’ ngày 30/7/2018 (thứ 2).
1.3. Địa điểm: Tại Hội trường CS1.
II. Tổ chức thực hiện
  2.1. Phòng Công tác HSSV: - Tham mưu cho Hiệu trưởng về kế hoạch thời gian thực hiện, nội dung chương trình; Lập dự trù kinh phí phục vụ lễ Bế giảng khóa học.
- Làm báo cáo tổng kết khóa học.
 - Chủ trì và làm đầu mối kết nối tổ chức lễ Bế giảng.
 - Tham mưu cho BGH và chuẩn bị hồ sơ khen thưởng học sinh Lào.
  2.2.  Phòng Hành chính Quản trị
- Chuẩn bị Hội trường cơ sở 1, Quốc ca Lào -Việt, điện, loa đài, hoa tươi và nước uống phục vụ lễ Bế giảng. Chuẩn bị máy nổ đề phòng mất điện lưới.
- Làm Maket lễ Bế giảng (có nội dung sau).
- Điều hành buổi Lễ.
- Tổ chức liên hoan cho học sinh Lào và đại biểu tham dự lễ Bế giảng nhân kết thúc khóa học.
2.3. Phòng Tổ chức – Đối ngoại: Chuẩn bị giấy mời và mời đại biểu ngoài trường.   
 2.4. Phòng Đào tạo – NCKH: Chuẩn bị hồ sơ về kết quả học tập và Chứng chỉ tốt nghiệp để công bố và trao trong lễ Bế giảng cho học sinh Lào.
 2.5. Phòng Kế hoạch Tài chính: - Tham mưu cho Hiệu trưởng về kinh phí tổ chức lễ Bế giảng và bữa liên hoan chia tay học sinh Lào.
          - Có kế hoạch chủ động thanh toán cho học sinh Lào trước khi các em về Nước.
 2.6. Khoa THCS: Thông báo cho học sinh Lào biết kế hoạch thực hiện và chuẩn bị 3 - 4 tiết mục văn nghệ của Lào (cùng với 02 tiết mục của sinh viên) để chào mừng lễ Bế giảng; lựa chọn 01 học sinh tiêu biểu phát biểu cảm tưởng tại lễ Bế giảng; thông báo cho học sinh Lào biết việc tự túc phương tiện khi về Nước trong ngày 31/7/2018 (thứ 3).
2.7. Ban quản lý KTX: Tổ chức nhận bàn giao tài sản của học sinh Lào trước khi về Nước theo quy định chậm nhất vào ngày 30/7/2018; Đảm bảo an ninh trật tự trước và trong khi học sinh Lào ra về.
2.8. Hội sinh viên: Cử 04 sinh viên làm lễ tân phục vụ lễ Bế giảng.
          Hiệu trưởng yêu cầu các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội liên quan thực hiện nghiêm những nội dung trong thông báo này./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển