< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch tổ chức lễ Bế giảng cho học sinh Lào K14, khóa học 2016 -2017

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám Hiệu Nhà trường về việc tổ chức lễ Bế giảng các lớp học sinh Lào học tiếng Việt cơ sở khóa học 2016 – 2017, Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An thông báo và yêu cầu các tổ chức liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:
 
I. Thành phần, thời gian và địa điểm
1.1. Thành phần: - Đại biểu ngoài trường: UBND tỉnh Nghệ An, Sở Ngoại vụ, Sở GD&ĐT; Liên hiệp các tổ chức Hữu Nghị Nghệ An, Hội hữu nghị Việt – Lào; Đài truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An.
- Đại biểu trong trường: Ban Giám hiệu; Ban quản lý các lớp học sinh Lào; Trưởng các tổ chức, đơn vị; Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên tham gia giảng dạy và học sinh Lào khóa 14.
1.2. Thời gian: 9 giờ 00’ ngày 29/7/2017 (thứ 7).
1.3. Địa điểm: Tại Hội trường CS1.
 
II. Tổ chức thực hiện
           2.1. Phòng Công tác HSSV: - Tham mưu cho Hiệu trưởng về kế hoạch thời gian thực hiện, nội dung chương trình; Lập dự trù kinh phí phục vụ lễ Bế giảng khóa học.
- Làm báo cáo tổng kết khóa học.
          - Làm đầu mối tổ chức lễ Bế giảng.
- Điều hành buổi Lễ.
           2.2.  Phòng Hành chính – Quản trị
- Chuẩn bị Hội trường cơ sở 1, Quốc ca Lào -Việt, điện, loa đài, hoa tươi và nước uống phục vụ lễ Bế giảng. Chuẩn bị máy nổ đề phòng mất điện lưới.
- Làm Maket lễ Bế giảng (có nội dung sau).
- Tổ chức liên hoan cho học sinh Lào và đại biểu nhân kết thúc khóa học với số lượng 120 suất (88 học sinh + đại biểu).
2.3. Phòng Tổ chức – Đối ngoại: Chuẩn bị giấy mời và mời đại biểu ngoài trường.   
          2.4. Phòng Đào tạo – NCKH: Chuẩn bị hồ sơ về kết quả học tập và Chứng chỉ tốt nghiệp để công bố và trao trong lễ Bế giảng cho học sinh Lào.
          2.5. Phòng Kế hoạch Tài chính: - Tham mưu cho Hiệu trưởng về kinh phí tổ chức lễ Bế giảng và bữa liên hoan chia tay học sinh Lào.
          - Có kế hoạch chủ động thanh toán cho học sinh Lào (nếu có) trước khi các em về Nước.
          2.6. Khoa Trung học cơ sở: Thông báo cho học sinh biết kế hoạch thực hiện và chuẩn bị 5 tiết mục văn nghệ (03 của học sinh Lào và 02 của sinh viên khoa) để chào mừng lễ Bế giảng; lựa chọn 01 học sinh tiêu biểu phát biểu cảm tưởng tại lễ Bế giảng và thông báo cho học sinh về việc tự túc phương tiện khi về Nước trong ngày 30/7/2017 (chủ nhật).
2.7. Ban quản lý KTX: Tổ chức nhận bàn giao tài sản của học sinh Lào trước khi về Nước theo quy định chậm nhất vào ngày 29/07/2017; Đảm bảo an ninh trật tự trước và trong khi học sinh Lào ra về.
2.8. Hội sinh viên: Cử 04 sinh viên làm lễ tân phục vụ lễ Bế giảng.
          Nhận được thông báo, Hiệu trưởng yêu cầu các tổ chức đơn vị liên quan thực hiện nghiêm những nội dung trong thông báo này./.
 
Xem tin theo ngày: