< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng các lớp học sinh Lào khóa học 2017 – 2018

Thực hiện Quyết định số 5426/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc giao chỉ tiêu đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh Lào và chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám Hiệu nhà trường về kế hoạch tổ chức lễ Khai giảng và chào mừng 42 năm Quốc khánh Nước CHDCND Lào cho các lớp học sinh Lào học tiếng Việt cơ sở khóa học 2017 – 2018, Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An thông báo và yêu cầu các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Thành phần, thời gian và địa điểm
1.1. Thành phần:
- Đại biểu ngoài trường: UBND tỉnh Nghệ An, Sở Ngoại vụ, Sở GD&ĐT; Phòng PA 83, Công an Nghệ An; Đài truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An; Hội  hữu nghị Việt Nam - Lào.
- Đại biểu trong trường: Ban Giám hiệu; Ban quản lý học sinh Lào khóa 15; Trưởng các tổ chức, tổ chức chính trị- xã hội; Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên tham gia giảng dạy và học sinh, học viên Lào khóa 15.
1.2. Thời gian: 8 giờ 30’ ngày 01/12/2017 (thứ 6).
1.3. Địa điểm: Tại Hội trường CS1.
2. Tổ chức thực hiện
           2.1. Phòng Công tác HSSV   
- Tham mưu cho Hiệu trưởng về kế hoạch thời gian thực hiện, nội dung, chương trình; Lập dự trù kinh phí phục vụ lễ Khai giảng khóa học.
- Chủ trì và phối hợp với các tổ chức, tổ chức chính trị- xã hội hoàn thành công tác chuẩn bị và điều hành buổi Lễ.
           2.2.  Phòng Hành chính Quản trị
- Chuẩn bị Hội trường cơ sở 1, điện, loa đài, hoa tươi, nước uống và đĩa CD Quốc ca (Lào – Việt) phục vụ Lễ khai giảng.
- Chuẩn bị Hội trường cơ sở 1, điện, loa đài phục vụ chạy chương trình văn nghệ Lào – Việt vào lúc 15 giờ 00’ ngày 30/11/2017 (thứ 5).
- Làm Maket Lễ khai giảng (có nội dung sau).
- Tổ chức bữa cơm thân mật cho lưu học sinh Lào sau buổi lễ nhân Quốc khánh Nước CHDCND Lào.
- Chuẩn bị băng rôn chào mừng lễ khai giảng các lớp Lào khóa 15 và Quốc khánh Nước CHDCND Lào.
2.3. Phòng Tổ chức – Đối ngoại
Chuẩn bị giấy mời và mời đại biểu ngoài trường (theo mục 1.1).   
          2.4. Phòng Kế hoạch Tài chính
Tham mưu cho Hiệu trưởng về kinh phí tổ chức Lễ khai giảng và kinh phí tổ chức bữa ăn cho lưu học sinh Lào nhân Quốc khánh Lào (02/12).
          2.5. Khoa Trung học cơ sở
Thông báo cho học sinh Lào biết kế hoạch thực hiện và chuẩn bị 3 tiết mục văn nghệ để chào mừng lễ Khai giảng (03 tiết mục của Lào); lựa chọn 01 học sinh tiêu biểu phát biểu cảm tưởng tại Lễ khai giảng. 
2.6. Đoàn trường, Hội sinh viên: Chuẩn bị 02 tiết mục văn nghệ phục vụ Lễ khai giảng và chào mừng Quốc khánh Nước CHDCND Lào.
          Nhận được thông báo, Hiệu trưởng yêu cầu các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội liên quan thực hiện nghiêm những nội dung trong thông báo này./.
 
Xem tin theo ngày: