< Trở về giao diện Mobile

Kế hoạch Tổ chức đón tiếp HSSV trúng tuyển nhập học, năm học 2019 - 2020

         
Thực hiện Quy chế tuyển sinh năm 2019 của Bộ GD&ĐT và quy định của Hội đồng tuyển sinh nhà trường năm 2019 về việc tổ chức đón tiếp HSSV trúng tuyển nhập học, năm học 2019 - 2020, Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An thông báo và yêu cầu các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:
I. Thời gian và địa điểm
1. Thời gian: Đợt 1 từ ngày 29/8/2019; các đợt tiếp theo (có lịch riêng cho từng đợt).
2. Địa điểm: Tại Hội trường CS1.  
II. Tổ chức thực hiện
           1. Phòng Công tác HSSV: - Chủ trì phối hợp với các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội liên quan tổ chức đón tiếp HSSV trúng tuyển nhập học.
          - Chuẩn bị các biểu mẫu, các hướng dẫn, các quy định và dự trù cơ sở vật chất phục vụ đón tiếp HSSV trúng tuyển nhập học.
          - Cử viên chức thu nhận các loại hồ sơ nhập học theo quy định.
           2.  Phòng Hành chính Quản trị
- Chuẩn bị Hội trường cơ sở 1, điện, loa đài, băng rôn chào đón, cổ vũ và nước uống phục vụ hoạt động đón tiếp.
- Cử viên chức phục vụ đón tiếp.
          3. Phòng Đào tạo – NCKH: - Lập danh sách HSSV trúng tuyển chuyển cho phòng CT HSSV trước ngày nhập học chậm nhất 02 ngày để phân lớp học cho HSSV theo quy định.
          - Cử viên chức trực xử lý các tình huống phát sinh về điểm, thất lạc giấy báo ... cho HSSV nhập học.
4. Phòng Kế hoạch Tài chính: - Chuẩn bị hồ sơ thu các khoản tiền quy định trong giấy báo nhập học.
- Cử viên chức thu nhận các khoản tiền quy định trong giấy báo nhập học.
5. Ban quản lý KTX: - Chuẩn bị cơ sở vật chất tại các phòng ở của KTX (điện, nước, giường ...) để đón tiếp HSSV có nhu cầu ở nội trú.
- Cử viên chức trực đón tiếp HSSV đăng ký ở nội trú.
6. Đoàn trường, Hội sinh viên: - Cử sinh viên tình nguyện tham gia hoạt động đón tiếp HSSV nhập học.
- Cử cán bộ Đoàn, Hội thu nhận các hồ sơ về Đoàn, Hội.
7. Các khoa: - Khoa: THCS, Ngoại ngữ, Tiểu học và Mầm non chuẩn bị kế hoạch tiếp đón HSSV sau khi đã hoàn thành thủ tục nhập học về khoa. Khoa Tiểu học cử 01 giảng viên tham gia đón tiếp (kiểm tra năng lực sư phạm của sinh viên Tiểu học, Tiếng Anh trúng tuyển nhập học).
- Phối hợp với phòng CT HSSV, Đoàn thanh niên để cử cán bộ lớp, cán bộ đoàn lâm thời nhằm ổn định tổ chức lớp học sau khi hoàn thành thủ tục nhập học.
Sau nhập học, ổn định tổ chức và bắt đầu học “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu khóa và học văn hóa theo kế hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt.
          Hiệu trưởng yêu cầu các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội liên quan thực hiện nghiêm những nội dung trong kế hoạch này./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển