< Trở về giao diện Mobile

Đảng bộ trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An 60 năm xây dựng và phát triển

         Ngày 22/07/1959, Bộ trưởng Giáo dục nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà Nguyễn Văn Huyên đã ban hành Nghị định số 379/NĐ thành lập các trường Sư phạm Trung cấp ở một số tỉnh, thành, khu, trong đó có Trường Sư phạm Trung cấp Nghệ An. Ngày 30/10/1959, Ban Tỉnh uỷ Nghệ An đã ra Nghị quyết thành lập Đảng uỷ Trường Sư phạm Trung cấp Nghệ An và chỉ định đồng chí Nguyễn Hữu Du làm Bí thư Đảng ủy. Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ủy Nhà trường luôn có một vai trò quan trọng trong việc định hướng, tìm chủ trương, quyết sách,bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong từng thời kỳ lịch sử khác nhau.
         Giai đoạn từ 1959-1978,Đảng bộ trường Trung cấp Sư phạm Nghệ An qua nhiều nhiệm kỳ đã lãnh đạo Nhà trường vượt qua những năm tháng khó khăn của chiến tranh phá hoại; của những năm sơ tán vất vả, khổ cực; của những năm tháng đồng lòng xây dựng lại Nhà trường sau chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ. Tùy vào từng thời kỳ cụ thể, Đảng ủy đã có những chủ trương đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường từng giai đoạn. Sự chỉ đạo sát sao và đúng đắn của Đảng ủy, lấy điểm tựa là nhân dân đã giúp Nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của mình, đưa vị thế của Nhà trường vươn lên dần trở thành một trong những trường Sư phạm lớn mạnh của miền Bắc, là cái nôi đào tạo đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu của tỉnh Nghệ Tĩnh lúc bấy giờ. Giai đoạn này được xem là giai đoạn đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của Đảng bộ, Nhà trường trong chặng đường dài tiếp theo.
         Năm 1978, Chính phủ quyết định đổi tên Trường thành Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ Tĩnh, đây là thời kỳ hai mươi năm Nhà trường phát triển gắn với vị thế mới và sứ mệnh giáo dục mới: đào tạo giáo viên cấp 2 có trình độ Cao đẳng Sư phạm cho tỉnh Nghệ Tĩnh.Giai đoạn từ 1978-1991 là giai đoạn Đảng bộ lãnh đạo Nhà trường vượt qua nhiều khó khăn để  khẳng định vị thế và tên tuổi một ngôi trường Sư phạm uy tín tronghệ thống giáo dục nước nhà. Sau khi sáp hai trường Sư phạm 10+3 của Vinh và Hà Tĩnh, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ Tĩnh có số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên đông nhất từ trước tới nay. Một thời kỳ dài Trường đóng trên hai địa bàn xa cách nhau về mặt địa lý, hoàn cảnh đất nước khó khăn, hậu quả của các cuộc chiến tranh và lạm phát kéo dài ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường. Trong tình hình đó,Đảng bộ đã luôn định hướng, đưa ra những chủ trương, quyết sách phù hợp giúp Nhà trường ổn định tư tưởng, nâng cao đời sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và sinh viên, nâng cao chất lượng đào tạo, tiếp tục bám trụ vượt qua giai đoạn khó khăn chồng chất để tiếp tục khẳng địnhvị thế của một cơ sở đào tạo giáo viên uy tín trong hệ thống giáo dục nước nhà.
         Năm năm đầu trong công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Nhà trường dần vượt qua khó khăn, xây dựng cơ sở vật chất, chăm lo đời sống cho cán bộ, giảng viên và nhân viên, mở rộng quy mô và hình thức đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ… và trở thành điểm sáng của nền giáo dục tỉnh nhà. Yếu tố thành công được đánh giá cao chính là nhờ sự đoàn kết thống nhất trên dưới một lòng trong toàn Đảng bộ, nhờ những chủ trương, chính sách uyển chuyển, bám sát thực tiễn, đi vào lòng người của Đảng ủy Nhà trường trong từng nhiệm kỳ.
Từ 1991- 2001, Đảng bộ trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An tiếp tục lãnh đạo Nhà trường ổn định và phát triển lớn mạnh trong một thời kỳ dài. Tách trường sau khi chia tỉnh năm1991, nhập thêm trường Trung học sư phạm Miền xuôi Nghệ An vào năm 1992. Đảng bộ Trường trực thuộc Đảng bộ khối cơ quan dân chính Đảng sau đó từ năm 1993, Đảng bộ Trường trực thuộc Đảng bộ thành phố Vinh. Qua một vài năm chia tách rồi sáp nhập, Đảng bộ và Nhà trường đã ổn định và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển việc xây dựng đội ngũ, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ học tập theo hướng hiện đại, tạo đời sống tinh thần tốt đẹp cho cán bộ, giáo viên và học sinh sinh viên. Giai đoạn mười năm này chính là mười năm ổn định và phát triển vượt bậc của Nhà trường dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ủy.
         Từ 2001 đến nay, kế thừa, phát huy truyền thống của Đảng bộ trong suốt cả một thời kỳ dài lịch sử, Đảng bộ trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An tiếp tục lãnh đạo Nhà trường thực hiện những nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Năm 2001, sau khi sáp nhập thêm Trường Trung học Sư phạm Nghệ An, Nhà trường bước vào giai đoạn hoàn thiện bộ máy các tổ chức, đơn vị và cơ bản ổn định cho đến ngày nay không có sự thay đổi và chia tách lớn. Đảng ủy các khóa X, XI, XII, XIII đã lãnh đạo Nhà trường thực hiện các đề án nâng cấp trường theo từng giai đoạn; xây dựng các Đề án điều chỉnh,sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức; công bố sứ mệnh, tầm nhìn và biểu tượng của Nhà trường; nâng cao chất lượng dạy học, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục và đạt tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, đưa Nhà trường lên một vị thế mới trong bối cảnh hội nhập.
         Hiện nay, Đảng bộ Trường CĐSP Nghệ An khóa XIII (2015-2020) lãnh đạo toàn trườngthực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII; Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT và Nghị quyết số 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ đã xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Nhà trường trong giai đoạn 2015 - 2020 là “Đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ban chấp hành Đảng bộ và các Chi ủy; tập trung lãnh đạo tốt công tác tư tưởng chính trị, tạo sự động thuận trong toàn trường; xác định mục tiêu xây dựng Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An thành trường Đại học đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý các cấp học Mần non, Tiểu học, Trung học cơ sở có trình độ kiến thức vững vàng, có kỹ năng nghiệp vụ thông thạo và có phẩm chất đạo đức nhà giáo chuẩn mực”.Tính đến tháng 10/2019, Đảng bộ có 10 chi bộ, số lượng đảng viên trong toàn Đảng bộ là 146, trong đó có 141 đảng viên là viên chức, 5 đảng viên là sinh viên, học sinh. Về trình độ lý luận chính trị, toàn Đảng bộ có 10 người đạt trình độ Cao cấp lý luận chính trị và16 người có trình độ Trung cấp lý luận chính trị, 01 người đang  học Cao cấp và13 người đang họcTrung cấp.
            Trong công tác chính trị, tư tưởng, Đảng uỷ Trường luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh,thường xuyên nắm  bắt tình hình, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên. Đảng bộ đãxây dựng chương trình hành động hàng năm thực hiện nghị quyết và lãnh đạo thực hiện đường lối chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Nhà trường.  Chỉ đạo sâu sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", xem đây là giải pháp hàng đầu để làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ giảng viên và học sinh, sinh viên.
          Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng uỷ coi công tác củng cố, kiện toàn xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đảm bảo tốt vai trò lãnh đạo của mình trong mọi hoạt động của Nhà trường là vấn đề có vị trí trọng yếu. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bồi dưỡng, phát triển Đảng trong Nhà trường được coi là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng bộ. Hàng năm, Đảng ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình công tác xây dựng Đảng, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng bộ, chương trình công tác Tuyên giáo, công tác Dân vận trong hệ thống chính trị Nhà trường. Đảng ủy đã thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Đảng bộ, quan hệ và lề lối làm việc giữa Đảng uỷ, Ban Giám hiệu và các đoàn thể trong Trường.  Công tác cán bộ của Đảng được coi là vấn đề có ý nghĩa then chốt, chiến lược đối với sự phát triển của Nhà trường, Đảng uỷ luôn chỉ đạo việc quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ theo hướng hiện đại, đa cấp, có trình độ, phẩm chất, năng lực tổ chức và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đào tạo, thích ứng với cơ chế và yêu cầu đổi mới của nền giáo dục hiện nay. Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của  Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 02/01/2018 của Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Đảng ủy đã chỉ đạo Nhà trường đã xây dựng Đề án điều chỉnh Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An giai đoạn 2018 - 2021 và các năm tiếp theo được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 09/4/2019. 
          Thực hiện Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 2/11/2005 của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2010 và Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng  yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Đảng bộ đã lãnh đạo Nhà trường triển khai vững chắc quá trình chuyển phương thức đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ, thường xuyên xây dựng, chỉnh lý,phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên các cấp Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông  mới; công bố chuẩn đầu ra phù hợp với yêu cầu xã hội. Hiện nay, dù nhiều mã ngành đào tạo sư phạm truyền thống không còn tồn tại, trong bối cảnh khó khăn chung của ngành sư phạm, Đảng ủy vẫn vững vàng lãnh đạo Nhà trườngvượt qua khó khăn, tiếp tục khẳng định thương hiệu của mái trường Sư phạm 60 năm của giáo dục tỉnh nhà. Hiện nay Nhà trường đang tập trung cho việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ,nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học,củng cố CSVC và điều kiện dạy học theo hướng hiện đại, mở rộng liên kết đào tạo, quan hệ quốc tế,… để tiếp tục thực hiện mục tiêu, sứ mệnh đã công bố. Xác định tầm quan trọng của việc kiểm định chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục, Đảng bộ đã chỉ đạo Nhà trường triển khai công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục, đánh giá ngoài và đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.Việc Nhà trường được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cở sở giáo dục là niềm vinh dự lớn, làsự kiện trọng đại, có ý nghĩa, đánh dấu mốc phát triển mới của Nhà trường, thương hiệu mới của Nhà trường trong suốt 60 năm xây dựng và phát triển.
          Trong công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, Đảng bộ Nhà trường đã chỉ đạoCông đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu giáo chức tổ chức các hoạt động thường xuyên đảm bảo chế độ chính sáchcho cán bộ, viên chức, HS, SV. Công tác khuyến học, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an ninh trường học, vệ sinh môi trường cảnh quan trong và ngoài trường, xây dựng đời sống văn hóa luôn được chú trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy. 
         Trong bối cảnh hiện nay, Nhà trường còn gặp nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi Đảng bộ và các cấp uỷ Đảng phải phát huy hơn nữa năng lực, vai trò, hiệu quả lãnh đạo, nhạy bén trong tư duy khoa học, nhanh chóng đổi mới phương pháp quản lý và tổ chức đào tạo cho phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới; đồng thời quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, giữ vững truyền thống, đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy dân chủ, kỷ cương, vận động tối đa các nguồn lực để tiếp tục giữ vững và phát huy truyền  thống 60 năm của Đảng bộ Nhà trường, góp phần đưa sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường lên một tầm cao mới, vị thế mới. 
*
* *
         60 năm xây dựng và phát triển, trải qua nhiều giai đoạn khó khăn gian khổ, thăng trầm nhưng dưới sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng bộ cấp trên, Đảng bộ Trường Cao đẳng sư phạm nghệ Anluôn đóng vai trò hạt nhân, nòng cốt trong quá trình xây dựng và phát triển của Nhà trường. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, trong thời chiến cũng như thời bình, vẫn vững vàng về bản lĩnh chính trị, luôn phát huy được tinh thần đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, nhờ vậy đã phát huy được vai trò, sức mạnh trong công tác lãnh đạo, tổ chức, động viên tập thể cán bộ, công chức và học sinh, sinh viên Nhà trường thế hệ này nối tiếp thế hệ khác không ngừng phấn đấu vươn lên, vượt qua gian khó để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao góp phần quan trọng vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Nghệ An, Hà Tĩnh và cả nước. Những đóng góp to lớn này Đảng bộ và nhà trường đã được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 1991, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2004, Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2009; nhiều năm liền là Cơ sở Đảng trọng sạch vững mạnh, Tập thể lao động xuất sắc./.
 
                                                                               BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển