< Trở về giao diện Mobile

Thông báo cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 60 năm Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An”

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-CĐSPNA ngày 12/02/2019 của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An về tổ chức các hoạt động kỷ niệm chào mừng 60 năm thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An (1959 – 2019). Thực hiện thông báo số 158/TB-CĐSPNA ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An thông báo kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng 60 năm thành lập trường. Nhằm ôn lại truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu về truyền thống nhà trường như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên đã và đang học tập, công tác tại trường.
II. NỘI DUNG THI
Tìm hiểu về truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.
III. HÌNH THỨC THI
1. Cách thức đăng ký dự thi
Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên website trường CĐSP Nghệ An, chuyên mục 60 năm thành lập trường. Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh) theo bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn. Số lượng câu hỏi trong 01 bài thi online là 20 câu hỏi với thời gian thi tối đa 20 phút.
Thí sinh đăng ký tham gia thi trực tiếp trên website: WWW.cdspna.edu.vn chuyên mục 60 năm thành lập trường. Để được dự thi, thí sinh cần đăng ký tài khoản theo hướng dẫn tại website.
- Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét và trao giải. Người dự thi có thể tham gia thi nhiều lần.
- Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với người dự thi khi có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế.
 
2. Cách thức thi, cách tính điểm
2.1. Câu hỏi trắc nghiệm
Người dự thi trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm do hệ thống bốc ngẫu nhiên trong ngân hàng 54 câu hỏi có nội dung liên quan đến lịch sử, truyền thống nhà trường qua các thời kỳ hội nhập, xây dựng và phát triển.
2.2 Cách tính điểm
       Người đạt giải là người trả lời đúng nhiều câu hỏi trắc nghiệm nhất và trong thời gian ngắn nhất. 
  Việc chọn bài thi đạt giải dựa vào kết quả thống kê của hệ thống tổ chức thi trắc nghiệm online.
IV. THỜI GIAN THI
Cuộc thi bắt đầu từ 7h30 ngày 24 tháng 10 năm 2019 đến 23h00 ngày 05 tháng 11 năm 2019.
V. GIẢI THƯỞNG
- 02 Giải Nhất: 300.000 đồng/giải (Ba trăm ngàn đồng/giải);
- 03 Giải Nhì: 200.000 đồng/giải (Hai trăm ngàn đồng/giải);
- 04 Giải Ba: 100.000 đồng/giải (Một trăm ngàn đồng/giải).
- 20 giải khuyến khích: 50.000đ/giải ( Năm mươi ngàn đồng/giải)
Trên đây là Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu về truyền thống 60 năm trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Hiệu trưởng đề nghị các tổ chức, đơn vị triển khai và thực hiện./.
Lưu ý: Mọi người click vào đường link sau để dự thi: https://timhieutt60namcdspna.aztest.vn hoặc có thể bấm vào ảnh cuộc thi phía cuối trang 60 năm để vào thi.
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển