< Trở về giao diện Mobile

Kết quả chấm bài thu hoạch “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” (lần 1) năm học 2018 – 2019

Thực hiện Công văn số 3383/BGDĐT-CTHSSV ngày 02 tháng 8 năm 2017 của Bộ GD&ĐT, về việc tổ chức viết bài thu hoạch sau các đợt học. Nhà trường đã triển khai chấm bài thu hoạch và tổng hợp kết quả cụ thể đăng trên website nhà trường.
1. Nhà trường đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa; Các Trợ lý tổ chức; Cố vấn học tập; Giáo viên chủ nhiệm thông báo kết quả chấm bài thu hoạch đến học sinh, sinh viên thuộc khoa mình biết.
 2. Học sinh - Sinh viên có nguyện vọng phúc khảo kết quả “Tuần Sinh hoạt công dân HSSV”, vui lòng liên hệ phòng CT HS-SV để nộp đơn phúc khảo. Phòng CT HS-SV không nhận xử lý yêu cầu phúc khảo qua điện thoại và email. HSSV tải mẫu đơn phúc khảo trên trang website nhà trường.
Thời gian nộp đơn phúc khảo chậm nhất đến ngày 06 tháng 12 năm 2018.
3. Yêu cầu những HSSV không đạt kết quả và không nộp bài lần 1 tự viết lại Bài thu hoạch ở nhà theo nội dung đề ra lần 1.
Thời hạn thu bài thu hoạch lần 2: từ ngày 07/12/2018 đến ngày 14/12/2018.
Địa điểm nộp bài thu hoạch lần 2: phòng 110, tầng 1 nhà Hiệu Bộ (trong giờ hành chính, các ngày làm việc trong tuần).
* Lưu ý:
- Sau thời hạn trên những HSSVkhông nộp bài thu hoạch lần 2 hoặc nộp bài không đạt yêu cầu sẽ được coi là chưa hoàn thành tuần sinh hoạt công dân HSSV và sẽ xử lý theo quy chế hiện hành.
- Sau thời hạn trên, nhà trường sẽ công bố kết quả chính thức về các Khoa trên trang Website của nhà trường và không giải quyết các phản hồi sau thời hạn trên.
          Nhận được Thông báo đề nghị các Khoa triển khai đến học sinh - sinh viên./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển