< Trở về giao diện Mobile

Khai mạc "Tuần sinh hoạt công dân Học sinh sinh viên" năm học 2018 -2019 cho HSSV năm thứ nhất

Thực hiện Công văn số 3383 /BGDĐT-CTHSSV ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân Học sinh sinh viên” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2018 - 2019, sáng ngày 24 tháng 9 năm 2018 Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An tổ chức Khai mạc “Tuần sinh hoạt công dân Học sinh, sinh viên”  cho sinh viên K40 hệ Cao đẳng, K59 hệ Trung cấp.
Tham dự buổi Khai mạc có Th.s Nguyễn Thị Quý Hoa - UVBCH Đảng uỷ - Trưởng khoa Mầm non, TS. Nguyễn Văn Dũng - UVBCH Đảng uỷ - Trưởng phòng Tổ chức - Đối ngoại, TS. Đàm Thị Ngọc Ngà - Trưởng phòng Đào tạo - NCKH, Th.s Phạm Đình Hoà - Trưởng khoa Tiểu học, TS. Thái Doãn Việt - Trưởng khoa Lý luận chính trị - TLGD, Th.s Lê Đình Cường - Bí thư Đoàn trường cùng các thầy giáo, cô giáo cố vấn học tập tại các khoa, Giáo viên chủ nhiệm các lớp và gần 200 em HSSV năm thứ nhất.
 
Toàn cảnh buổi Khai mạc "Tuần sinh hoạt công dân HSSV"
 
"Tuần sinh hoạt công dân HSSV" đầu khoá có ý nghĩa quan trọng đối với HSSV năm thứ nhất, giúp các em nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trang bị kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm công dân thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế về đào tạo và công tác HSSV; phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; cũng như các hỗ trợ khác của Nhà trường đối với HSSV.
Tuần sinh hoạt công dân HSSV năm thứ nhất năm học 2018-2019 diễn ra trong thời gian 1 tuần từ ngày 24/9/2018 đến hết ngày 28/9/2018.
Ngay sau Lễ khai mạc, các tân HSSV được phổ biến nội dung về chương trình đào tạo, quy chế đào tạo theo tín chỉ; Hướng dẫn HSSV khai thác tài liệu tại Thư viện và tự xây dựng kế hoạch học tập cá nhân  do Th.s Nguyễn Văn Cầm - Phó Trưởng phòng Đào tạo - NCKH lên lớp.
Một số hình ảnh Khai mạc “Tuần sinh hoạt công dân Học sinh, sinh viên” năm học 2018 - 2019.
 
Lễ Chào cờ trong buổi Khai mạc “Tuần sinh hoạt công dân HSSV”
 
Th.s Nguyễn Thức Hạnh- Phó Trưởng phòng Công tác - HSSV  phổ biến nội quy học tập của  “Tuần sinh hoạt công dân HSSV”
Th.s Nguyễn Văn Cầm- Phó Trưởng phòng Đào tạo - NCKH  phổ biến chương trình đào tạo, quy chế đào tạo theo tín chỉ
Thanh Nga
Xem tin theo ngày: