< Trở về giao diện Mobile

Khoa xã hội tổ chức Hội thảo cấp khoa về " Đổi mới nội dung, phương pháp dạy học các môn khoa học Xã hội theo hướng tiếp cận năng lực người học"

Ngày 20 tháng 4 năm 2017 khoa Xã hội tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp khoa " Đổi mới nội dung, phương pháp dạy học các môn khoa học Xã hội theo hướng tiếp cận năng lực người học". Tham dự Hội thảo có Th.s Trần Anh Tư - UVBTV, phó Hiệu trưởng nhà trường, lãnh đạo các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm, các tác giả có bài viết in trong Kỷ yếu Hội thảo và toàn thể giảng viên khoa Xã hội.
Giáo dục theo định hướng phát triển năng lực người học là xu thế chung của các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, nhằm thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo nhân lực của trường Đại học và yêu cầu của thị trường lao động. Đối với giáo dục Việt Nam, phát triển năng lực người học được xem là một giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội đòi hỏi giáo dục đại học việt Nam cần nhanh chóng thoát khỏi giáo dục truyền thống, chuyển sang mô hình giáo dục theo định hướng tiếp cận năng lực người học, chuyển từ việc trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học có khả năng vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, thái độ và hứng thú để hành động một cách phù hợp và cá hiệu quả trong các tình huống đa dạng của cuộc sống.
Tại Hội thảo, các  bản tham luận đã đề cập sâu đến nhiều khía cạnh của giáo dục theo định hướng phát triển năng lực như: đổi mới nội dung, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá ở các bộ môn Ngôn ngữ, Văn học, Lịch sử, Địa lý...Hầu hết các ý kiến đều khẳng định ưu thế của dạy học theo định hướng phát triển năng lực so với dạy học truyền thống.
Bám sát chủ đề Hội thảo và định hướng thảo luận của ban chủ trì, các ý kiến trao đổi thảo luận đã đề xuất nhiều biện pháp cụ thể, khả thi, nhằm tếp tục đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường. Ngoài ra, các bài báo khoa học khác về vấn đề này cũng đã được in thành tập Kỷ yếu để phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập trong Nhà trường.
Tuy nghiên cứu về một phương pháp giáo dục khá mới, cứ liệu chưa nhiều, nhưng Hội thảo đã thể hiện sự đầu tư công phu, nghiêm túc, chất lượng của các giảng viên trong khoa. Hội thảo là hoạt động thiết thực giúp khoa Xã hội trao đổi tiếp thu ý kiến, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đáng giá, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.
Một số hình ảnh của buổi Hội thảo
 
                                    Bài, ảnh: Võ Thị Thanh Hà
 
 
Xem tin theo ngày: