< Trở về giao diện Mobile

Lịch công 10 - Từ ngày 09 tháng 11 năm 2020 đến ngày 15 tháng 11 năm 2020 (Có chỉnh sửa, bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 09/11
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ  3
Ngày 10/11
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 4
Ngày 11/11
Đại hội Hội cựu Giáo chức nhiệm kỳ 2020 - 2023 và Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam
Hội cựu Giáo chức
Trường CĐSPNA
BGH; Ban thường vụ công đoàn Trường; Bí thư Đoàn trường; Chủ tịch Hội sinh viên ; Trưởng các đơn vị.
7h30 - Hội trường 1
Họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2019 - 2020 cho sinh viên K40, K41 Ông Lưu Tiến Hưng Theo Quyết định số 260/QĐ-CĐSPNA ngày 03/11/2020 14h00 - Phòng họp 1
Sinh hoạt nội trú
Ông Lê Văn Lưu
Toàn thể HSSV nội trú
19h00 - Hội trường 1
Thứ 5
Ngày 12/11
Tư vấn kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên giữa khóa, cuối khóa (K40, K41)
Ông Trần Anh Tư
Theo Thông báo số 101/TB-CĐSPNA ngày 05/11/2020
14h00 - Hội trường 1
 
Thứ 6
Ngày 13/11
Hội ý tuần
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các: Phòng, Trung tâm, Trường THSP; Chủ tịch công đoàn; Bí thư đoàn thanh niên
14h00 - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 14/11
Thi Nghiệp vụ sư phạm Khoa Tiểu học
Ông Phạm Đình Hòa
Toàn thể giảng viên và sinh viên Khoa Tiểu học
13h30 - Nhà D
Chủ nhật
Ngày 15/11
Dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và Khai giảng năm học 2020 - 2021 Trường Đại học Kinh tế Nghệ An
Trường  Đại học
Kinh tế Nghệ An
Đồng chí Trần Anh Tư
Từ 8h00 -  Trường
  Đại học Kinh tế Nghệ An
Dự Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Trường quốc học Vinh THPT Huỳnh Thúc Kháng (1920 - 2020)
Trường THPT
 Huỳnh Thúc Kháng
Đồng chí Lưu Tiến Hưng
Từ 7h00 -  Trường
 Huỳnh Thúc Kháng
Lưu ý: - Xem danh sách dự kiến nâng lương đợt 2 năm 2020, danh sách dự kiến nâng lương 6 tháng cuối năm 2020, danh sách nộp hồ sơ nâng lương trước thời hạn năm 2020 tại Website trường.
            - Các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học theo kế hoạch.
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.