< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 01 - Từ ngày 20 tháng 8 năm 2018 đến ngày 26 tháng 8 năm 2018

                                                          
                           UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                                           LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                                           Tuần 01 - Từ ngày 20 tháng 8 năm 2018 đến ngày 26 tháng 8 năm 2018
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 20/8
Toàn trường thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và công tác  năm học 2018 -2019   
 
 
 
Thứ  3
Ngày 21/8
Họp đánh giá về các hoạt động dịch vụ trong Nhà trường
Ông Trần Anh Tư
Đại diện BGH; Đại diện BTV Công đoàn trường; Trưởng các tổ chức: HC-QT, KH-TC, TC-ĐN, BQL Ký túc xá.
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
        Thứ  4
Ngày 22/8
Tổ chức đón tiếp sinh viên K40 hệ Cao đẳng trúng tuyển năm 2018  nhập học
Ông Trần Anh Tư
Theo Kế hoạch số 22/KH-CĐSPNA ngày 07/8/2018
Từ 7h30’ – Hội trường CS1
Thứ  5
Ngày 23/8
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
        Thứ 6
Ngày 24/8
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn Trường; Đoàn Thanh niên; các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC - QT, ĐT - NCKH, CT HSSV, TT  ĐTBDNV&KNM
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 25/8
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 26/8
 
 
 
 
 
Trọng tâm:     - Toàn trường tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và công tác  năm học 2018 -2019 từ ngày 20/8/2018.
                        - Các đơn vị tiến hành chấm thi lần 2 từ ngày 21/8/2018.
                 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.