< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 01 - Từ ngày 26 tháng 8 năm 2019 đến ngày 01 tháng 9 năm 2019

          UBND TỈNH NGHỆ AN
    TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 01 - Từ ngày 26 tháng  8 năm 2019 đến ngày 01 tháng 9 năm 2019
 
 
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
Thứ  2
Ngày 26/8
Thi năng khiếu bổ sunng đợt 1 ngành GDMN (cả ngày)
Ông Trần Anh Tư
Theo Kế hoạch số 42/KH-CĐSPNA ngày 19/8/2019
Sáng từ 7h00 - Nhà A
Chiều từ 13h30 - Nhà A
 
Khai mạc đợt huấn luyện dân quân tự vệ
Ông Lưu Tiến Hưng
BCĐ, Đội huấn luyện theo Quyết định số 443/QĐ-CĐSPNA ngày 22/8/2019
Từ 7h30 – Phòng họp 105
 
Thứ  3
Ngày 27/8
Họp về xây dựng Kế hoạch năm học 2019 -2020
Ông Chu Tuấn Anh
Mời: Trưởng các Khoa; Lãnh đạo các đơn vị HC-QT, TC-ĐN,
ĐT-NCKH, Trung tâm ĐT-BDNV&KNM
Từ 8h00 - Phòng họp 1
  Làm việc với BQL dự án,  đơn vị giám sát thi công công trình nâng cấp cải tạo sửa chữa năm 2019  Ông Chu Tuấn Anh  Lãnh đạo phòng HC-QT; đơn vị quản lý dự án thi công   Từ 15h00- Phòng họp 1
 
Thứ 4
Ngày 28/8
Họp Hội đồng chế độ chính sách năm 2019
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 55/QĐ-CĐSPNA ngày 22/02/2019
Từ 8h00 - Phòng họp 1
 
Họp Hội đồng Tuyển sinh năm 2019
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 84/QĐ-CĐSPNA ngày 08/3/2019
Từ 14h00 - Phòng họp 1
 
Họp thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng trường
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định 292/QĐ-CĐSPNA ngày 11/6/2019
Từ 15h30 – Phòng họp 1
 
Thứ 5
Ngày 29/8
Tổ chức đón tiếp sinh viên năm nhất K41 nhập học
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông báo số 122/TB-CĐSPNA ngày 20/8/2019
Từ 7h00 – Hội trường 1
 
Họp BTV Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy; Mời trưởng phòng TC-ĐN
Từ 8h00 - Phòng họp 1
 
Họp BCH Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Các đ/c UVBCH Đảng ủy
Từ 14h00 - Phòng họp 1
 
Thứ 6
Ngày 30/8
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Trưởng các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐT-BDNV&KNM, Thanh tra ĐBCLGD
Từ 14h00 - Phòng họp 1
 
Thứ 7
Ngày 31/8
 
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 01/8
 
 
 
 
               
 
Trọng tâm:             - Thi năng khiếu bổ sung đợt 1.
                                - Nhập học cho sinh viên năm nhất K41.
                                - Tổ chức thi lại cho HS,SV năm 2,3 (K39, K40, K59).
                                - Đội dân quân tự vệ huấn luyện từ ngày 26/8/2019 theo Kế hoạch được BCH quân sự thành phố Vinh phê duyệt.
 
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.