< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 02 -Từ ngày 02 tháng 9 năm 2019 đến ngày 08 tháng 9 năm 2019 (có bổ sung)

 
             UBND TỈNH NGHỆ AN
             TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN
LỊCH CÔNG TÁC
Tuần 02 - Từ ngày 02 tháng  9 năm 2019 đến ngày 08 tháng 9 năm 2019
 
 
 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
 
Thứ  2
Ngày 02/9
Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
 
 
 
 
Thứ  3
Ngày 03/9
Tiểu ban Tuyên truyền và lịch sử làm việc nhóm
Ông Nguyễn Văn Dũng
Mời: Đ/c Việt, Hoa, Hà, Châu tham dự
Từ 7h00 - Phòng tổ chức
 
Làm việc với Trung tâm Đào tạo kĩ năng sống Khôi Nguyên
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Lãnh đạo Trung tâm ĐT-BDNV&KNM; KH-TC; HC-QT; Kế toán trưởng
Từ 9h30 - Phòng họp 1
 
Phòng TC-ĐN làm việc với khoa Ngoại ngữ
Ông Nguyễn Văn Dũng
Mời: Chi ủy, Chủ tịch Công đoàn khoa Ngoại ngữ; Chủ tịch Công đoàn Trường
Từ 14h00 - Phòng họp 1
 
Thứ 4
Ngày 04/9
Họp Ban chỉ đạo “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2019 -2020
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 451/QĐ-CĐSPNA ngày 28/9/2019
Từ 8h00 - Phòng họp 1
 
Họp BTV Đảng ủy; Ban giám hiệu
Ông Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy; Mời trưởng phòng TC-ĐN
Từ 9h00 - Phòng họp 1
 
Họp Hội đồng điều chỉnh chương trình đào tạo
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 169/QĐ-CĐSPNA ngày 17/4/2019
Từ 14h00 - Phòng họp 1
 
Đoàn kiểm tra của UBKT Đảng ủy làm việc với Chi bộ khoa LLCT-TLGD
UBNK Đảng ủy
Theo Quyết định; Mời cấp ủy chi bộ khoa LLCT-TLGD
Từ 15h30 - Phòng họp 1
 
Thứ 5
Ngày 05/9
Giao ban cơ quan phiên tháng 9/2019
Ông Lưu Tiến Hưng
BCH Đảng ủy; BGH; Bí thư các chi bộ; Trưởng các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội; Kế toán trưởng
Từ 8h00 – Phòng họp 1
 
Thứ 6
Ngày 06/9
Họp xét lên lớp cho sinh viên K39, K40 và học sinh K59
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các đơn vị: ĐT-NCKH, Thanh tra ĐBCLGD,CT HSSV, Mầm non, Tiểu học, Ngoại ngữ
Từ 8h00 - Phòng họp 1
  Họp Hội đồng xét ĐGKQRL kỳ II, năm học 2018-2019 cho HSSV năm thứ nhất, thứ hai  Ông Trần Anh Tư  Theo Quyết định số 228/QĐ-CĐSPNA ngày 27/5/2019  Từ 9h00 - Phòng họp 1
 
Hội ý Lãnh đạo Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Trưởng các đơn vị: TC-ĐN, KH-TC, HC-QT, ĐT-NCKH, CT HSSV, TT ĐT-BDNV&KNM, Thanh tra ĐBCLGD
Từ 14h00 - Phòng họp 1
 
Thứ 7
Ngày 07/9
 
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 08/9
 
 
 
 
               
 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.