< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 02 - Từ ngày 14 tháng 9 năm 2020 đến ngày 20 tháng 9 năm 2020

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 14/09
Duyệt kế hoạch năm học Phòng TC - HC; Phòng KH - TC
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Thông báo số 121/CĐSPNA-KHTC ngày 31/8/2020
7h30 - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 15/09
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 4
Ngày 16/09
Họp Hội đồng chế độ chính sách Nhà trường
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định
8h00 - Phòng họp 1
Thứ 5
Ngày 17/09
Khai giảng khóa Tập huấn nghiệp vụ công tác ngành Tổ chức Nhà nước (TCNN)
Sở Nội vụ
Đồng chí Lưu Tiến Hưng; Đồng chí Nguyễn Văn Dũng
7h30 - Khách sạn Sen Vàng - TX Cửa Lò
(Cả ngày)
Thứ 6
Ngày 18/09
Tập huấn nghiệp vụ công tác ngành TCNN
Sở Nội vụ
Đồng chí Lưu Tiến Hưng; Đồng chí Nguyễn Văn Dũng
7h30 - Khách sạn Sen Vàng - TX Cửa Lò
(Cả ngày)
Thứ 7
Ngày 19/09
Tập huấn nghiệp vụ công tác ngành TCNN
Sở Nội vụ
Đồng chí Lưu Tiến Hưng; Đồng chí Nguyễn Văn Dũng
7h30 - Khách sạn Sen Vàng - TX Cửa Lò
(Cả ngày)
Chủ nhật
Ngày 20/09
Tập huấn nghiệp vụ công tác ngành TCNN
Sở Nội vụ
Đồng chí Lưu Tiến Hưng; Đồng chí Nguyễn Văn Dũng
7h30 - Khách sạn Sen Vàng - TX Cửa Lò
(Cả ngày)
 
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.