< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 04 - Từ ngày 28 tháng 9 năm 2020 đến ngày 04 tháng 10 năm 2020

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 28/09
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022 Công đoàn Khoa Tiểu học
Bà Phạm Thị Huệ
BTV Công đoàn trường; Toàn thể đoàn viên Công đoàn Khoa Tiểu học
14h00 - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 29/09
Quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XXIV Đảng bộ Thành phố Vinh, Đại hội XIV Đảng bộ Trường.
Ông Lưu Tiến Hưng
Toàn thể đảng viên, viên chức Nhà trường, theo Thông tri triệu tập số 08-TT/ĐU ngày 25/9/2020 của Đảng bộ Nhà trường
8h00 - Hội trường 1
Họp Hội đồng xét đánh giá KQRL học kỳ II, năm học 2019 - 2020 cho sinh viên K40, K41.
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 249/QĐ-CĐSPNA ngày 23/6/2020
14h00 - Phòng họp 1
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022 Công đoàn Khoa Mầm non
Bà Nguyễn Thị Mai
BTV Công đoàn trường; Toàn thể đoàn viên công đoàn Khoa  Mầm non
14h00 - Phòng 409
Sinh hoạt Báo cáo viên định kỳ
Thành ủy Vinh
Đ/c Nguyễn Lâm Huy
14h00- TT Bồi dưỡng
Chính trị TP Vinh
Thứ 4
Ngày 30/09
Đoàn giám sát của UBKT Đảng ủy làm việc với Bí thư, Cấp ủy chi bộ Khoa GDTC - NT
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 02-QĐ/UBKTĐU ngày 12/8/2020;  Quyết định số 03-QĐ/UBKTĐU ngày 12/8/2020; Cấp ủy chi bộ khoa GDTC - NT
8h00 - Phòng họp 1
Đoàn kiểm tra của Đảng ủy làm việc với Cấp ủy chi bộ Khoa Ngoại ngữ
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 05-QĐ/UBKTĐU ngày 17/8/2020; Cấp ủy chi bộ khoa Ngoại ngữ
9h00 - Phòng họp 1
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022 Công đoàn TT Đào tạo BDNV&KNM
Ông Lê Văn Sách
BTV Công đoàn trường; Toàn thể đoàn viên công đoàn TT Đào tạo BDNV&KNM
14h00 - Phòng 409
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022 Công đoàn Khoa GDTC - NT
Ông Phan Văn Thắng
BTV Công đoàn trường; Toàn thể đoàn viên công đoàn  Khoa GDTC - NT
14h00 - Phòng họp 1
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022 Công đoàn Quản trị - Thư viện
Bà Đoàn Thị Hồng Lan
BTV Công đoàn trường; Toàn thể đoàn viên Công đoàn Quản trị - Thư viện
14h00 - Phòng 105 Nhà TV
Thứ 5
Ngày 01/10
Họp BTV Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Các đồng chí UVBV Đảng ủy
8h00 - Phòng họp 1
Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH công an tỉnh Nghệ An về làm việc với Nhà trường
Phòng Cảnh sát
PCCC - CNCH
Đại diện BGH; Phòng QT - CTHSSV
Từ 8h00 - CS1
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022 Công đoàn Khoa Ngoại ngữ
Bà Trần Thị Thanh Hoa
BTV Công đoàn trường; Toàn thể đoàn viên Công đoàn Khoa Ngoại ngữ
8h00 - Phòng 409
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022 Công đoàn Đào Tạo - Thanh tra
Ông Dương Quang Hào
BTV Công đoàn trường; Toàn thể đoàn viên Công đoàn Phòng Đào Tạo - Thanh tra
8h00 - Phòng 105 Nhà TV
Họp BCH Đảng bộ
Ông Lưu Tiến Hưng
Các đồng chí UVBCH Đảng Bộ
14h00 - Phòng họp 1
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022 Công đoàn Khoa LLCT - TLGD
Bà Nguyễn Thị Hương
BTV Công đoàn trường; Toàn thể đoàn viên Công đoàn  Khoa LLCT - TLGD
14h00 - Phòng 105 Nhà TV
Thứ 6
Ngày 02/10
Họp Giao ban trường phiên tháng 10
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các đơn vị, tổ chức CT - XH
8h00 - Phòng họp 1
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022 Công đoàn Khoa THCS
Bà Nguyễn Thị Hương Trà
BTV Công đoàn trường; Toàn thể đoàn viên Công đoàn  Khoa THCS
14h00- Phòng họp 409
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022 Công đoàn TC - KH
Bà Hồ Thanh Hương
BTV Công đoàn trường; Toàn thể đoàn viên Công đoàn phòng TC-KH
14h00- Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 03/10
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 04/10
 
 
 
 
 
Lưu ý: Tập trung cho công tác Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022 các công đoàn bộ phận!
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.