< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 05 - Từ ngày 05 tháng 10 năm 2020 đến ngày 11 tháng 10 năm 2020 (Có bổ sung)

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 05/10
Họp BTV Công đoàn
Bà Lê Thị Lệ Hà
UV BTV; mời Trưởng Ban: TC - TĐ, CM - VT
8h00 - VP
Công đoàn
Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân HSSV K40 (năm 3)
Ông Trần Anh Tư
BGH; Ban chỉ đạo tuần sinh hoạt công dân HSSV; đại diện Lãnh đạo các đơn vị; Cố vấn học tập các lớp K40; Trợ lý tổ chức các khoa; Toàn thể HSSV K40 (năm 3)
14h00 - Hội trường 1
Họp BCH Công đoàn Trường
Bà Lê Thị Lệ Hà
Uỷ viên BCH Công đoàn Trường
14h00 - Phòng họp 1
BTV Đảng ủy, BGH làm việc với Khoa Tiểu học
Ông Trần Anh Tư
Toàn thể đảng viên, viên chức Khoa Tiểu học; Đồng chí Nguyễn Lâm Huy; Lãnh đạo phòng TC - HC
14h30 - Phòng họp 1
Thứ  3
Ngày 06/10
BTV Đảng ủy làm việc với BTV Công đoàn Trường về công tác nhân sự BCH Công đoàn Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng ủy; BTV Công đoàn Trường
14h00 - Phòng họp 1
Làm việc với TTGD TX huyện Yên Thành tại Đại học Vinh
Trường Đại học Vinh
Đồng chí Nguyễn Lâm Huy; Đồng chí Chu Tuấn Anh
15h00 - PH tầng 2 
Nhà Điều hành -  ĐHV
Thứ 4
Ngày 07/10
Thi Năng khiếu tuyển sinh Cao đẳng ngành GDMN Hệ chính quy, đợt 2 năm 2020
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định 364/QĐ-HĐTS ngày 13/8/2020
Cả ngày - Nhà B
Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020
Thành ủy Vinh
Đ/c Trần Anh Tư; đ/c Tạ Thị Thanh Hà;  đ/c Nguyễn Thị Hồng Ngọc
7h30 - TT Chính trị
Thành phố Vinh
(Cả ngày)
Thứ 5
Ngày 08/10
Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020
Thành ủy Vinh
Đ/c Trần Anh Tư; đ/c Tạ Thị Thanh Hà; đ/c Nguyễn Thị Hồng Ngọc
7h30 - TT Chính trị
Thành phố Vinh
Thứ 6
Ngày 09/10
Nhập học cho sinh viên K42 CĐMN - Hệ chính quy
Ông Trần Anh Tư
Theo Kế hoạch số 38/KH-CĐSPNA ngày 05/10/2020
7h30 - Hội trường 1
Thứ 7
Ngày 10/10
Tổ chức Giải Bóng chuyền hơi nam nữ phối hợp chào mừng HN Sơ kết giữa nhiệm kỳ Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017 - 2022; HN CCVC Trường năm học 2020 - 2021
Bà Lê Thị Lệ Hà
Khách mời; BCH Công đoàn Trường; Các đội tham gia thi đấu; Toàn thể viên chức trường
7h30 - Nhà thi đấu
Chủ nhật
Ngày 11/10
       
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.