< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 05 - Từ ngày 17 tháng 9 năm 2018 đến ngày 23 tháng 9 năm 2018 (có bổ sung)

                            UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                     Tuần 05 - Từ ngày 17 tháng 9 năm 2018 đến ngày 23 tháng 9 năm 2018
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 17/9
Khai mạc “Tuần sinh hoạt HSSV”  K39, năm học 2018-2019
Ông Trần Anh Tư
BCĐ; Phòng CT HSSV; Trợ lý tổ chức các khoa có HSSV; GVCN/CVHT và sinh viên K39 hệ Cao đẳng
Từ 7h30’- Hội trường CS1
Họp Hội đồng tư vấn phát triển Cơ sở 2
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 605/QĐ-CĐSPNA ngày 11/9/2018
Từ 8h00’- Phòng họp 1
   Thứ  3
Ngày 18/9
Ban TTND tiếp tục thực hiện nội dung giám sát theo Kế hoạch số 15/KH-CĐCS
Ông Phan Văn Thắng
Ban TTND; Đại diện lãnh đạo phòng: TC-ĐN, KH-TC
Từ 7h30’- Phòng họp 1
Hội nghị viên chức phòng TT-ĐBCLGD
Ông Nguyễn Kim Hải
Đại biểu trường; Khách mời; viên chức phòng TT-ĐBCLGD
Từ 8h00’- P105.TV
Họp Ban Nữ công công đoàn trường
Bà Lê Thị Lệ Hà
Mời BT Đoàn trường dự họp; Các ủy viên Ban Nữ công
Từ 9h00’- Phòng họp 1
Họp Hội đồng xét học bổng KKHT học kỳ 2, năm học 2017-2018 cho HSSV K38, K39 và K58
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 442/QĐ-CĐSPNA ngày 20/6/2018
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Hội nghị viên chức phòng HC-QT
Ông Nguyễn Văn Thành
Đại biểu trường; Khách mời; viên chức phòng HC-QT
Từ 14h30’- P105.TV
   Thứ  4
Ngày 19/9
Họp Hội đồng tư vấn xây dựng Đề án thành lập trường THSP thuộc trường CĐSP Nghệ An
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 606/QĐ-CĐSPNA ngày 11/9/2018
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Làm việc với Sở Nội vụ           Sở Nội vụ  BGH; Chủ tịch Công đoàn trường; Trưởng các phòng: TC-ĐN, KH-TC  Từ 15h00’- Sở Nội vụ, Số 30, đường Phan Đăng Lưu
Hội nghị viên chức khoa LLCT-TLGD
Ông Thái Doãn Việt
Đại biểu trường; Khách mời; Toàn thể việc chức khoa LLCT-TLGD
Từ 14h00’- P105.TV
Thứ  5
Ngày 20/9
Ban TTND tiếp tục thực hiện nội dung giám sát theo Kế hoạch số 15/KH-CĐCS
Ông Phan Văn Thắng
Ban TTND; Đại diện lãnh đạo phòng HC-QT; chuyên viên phụ trách thi đua khen thưởng
Từ 7h30’- Phòng họp 1
Hội nghị viên chức Trung tâm TV-TB
Ông Đinh Văn Hoàn
Đại biểu trường; Khách mời; toàn thể viên chức Trung tâm TVTB
Từ 8h00’- P.105 TV
Hội nghị viên chức phòng CT HSSV
Ông Nguyễn Thức Hạnh
Đại biểu trường; Khách mời; Toàn thể viên chức phòng CT HSSV
Từ 14h00’- P.105 TV
Hội nghị viên chức BQL Ký túc xá       Ông Đậu Anh Tuấn  Đại biểu trường; Khách mời; Toàn thể viên chức BQL Ký túc xá  Từ 14h00’- VP BQL Ký túc xá
    Thứ 6
Ngày 21/9
Hội nghị viên chức Trung tâm ĐT-BDNV&KNM
Ông Nguyễn Lâm Huy
Khách mời; Khách mời; toàn thể viên chức TT ĐTBDNV&KNM
Từ 8h00 – VP Trung tâm ĐTBDNV&KNM
Hội nghị viên chức phòng TC-ĐN
Ông Nguyễn Văn Dũng
Đại biểu trường; Khách mời; toàn thể viên chức phòng TC-ĐN
Từ 8h00’- Phòng họp 1
Hội nghị viên chức phòng KH-TC  Bà Nguyễn T. Hồng Ngọc  Đại biểu trường; Khách mời; toàn thể viên chức phòng KH-TC
 Từ 8h00’- VP Phòng
KH-TC
Hội nghị viên chức phòng ĐT-NCKH
Bà Đàm Thị Ngọc Ngà
Đại biểu trường; Khách mời; toàn thể viên chức phòng ĐT-NCKH
Từ 8h00’- P.105 TV
Hội nghị viên chức khoa Tiểu học
Ông Phạm Đình Hoà
Đại biểu trường; Khách mời; toàn thể viên chức khoa Tiểu học
Từ 14h00’- P.105 TV
Hội nghị viên chức khoa THCS  Bà Tạ Thị Thanh Hà  Đại biểu trường; Khách mời; toàn thể viên chức khoa THCS  Từ 8h00’- Phòng họp 409
Hội ý Lãnh đạo trường
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Công đoàn Trường; Đoàn Thanh niên; các tổ chức: TC-ĐN, KH-TC, HC - QT, ĐT - NCKH, CT HSSV, TTĐTBDNV&KNM
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 cho sinh viên K37CĐ, K39CĐLT
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 376/QĐ-CĐSP ngày 22/5/2018
Từ 15h00’-Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 22/9
Hội nghị viên chức khoa Ngoại ngữ  Bà Nguyễn Xuân Đào  Đại biểu trường; Khách mời; toàn thể viên chức khoa Ngoại ngữ  Từ 8h00’- Phòng họp 1
Hội nghị viên chức khoa Mầm non      Bà Nguyễn Quý Hoa  Đại biểu trường; Khách mời; toàn thể viên chức khoa Mầm non  Từ 8h00’- Phòng 105 TV
Hội nghị viên chức khoa GDTC-Nghệ thuật       Bà Hồ Thị Việt Yến Đại biểu trường; Khách mời; toàn thể viên chức khoa GDTC-Nghệ thuật  Từ 8h00- Phòng họp 409
Đêm  hội trăng rằm
Bà Nguyễn Thị Nga
Khách mời; BCH Công đoàn trường; BCH công đoàn bộ phận; Con của công chức, viên chức trong trường
Từ 19h30’- Hội trường CS1
Chủ nhật
Ngày 23/9
 
 
 
 
 
Trọng tâm:         - Các tổ chức hoàn thành Hội nghị CCVC năm học 2018-2019;
- “Tuần sinh hoạt công dân HHSV” K39 học các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 5.
Cap nhat

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.