< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác tuần 06 - Từ ngày 24 tháng 9 năm 2018 đến ngày 30 tháng 9 năm 2018 (có sửa đổi, bổ sung)

                            UBND TỈNH NGHỆ AN                                                                                          LỊCH CÔNG TÁC
           TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN                     Tuần 06 - Từ ngày 24 tháng 9 năm 2018 đến ngày 30 tháng 9 năm 2018
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 24/9
Khai mạc “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2018 -2019 cho HSSV  năm thứ nhất
Ông Trần Anh Tư
BCĐ; Phòng Công tác HSSV; Trợ lý tổ chức, Cố vấn học tập các khoa: Mầm non, Tiểu học, Ngoại ngữ; GVCN các lớp và sinh viên K40 hệ Cao đẳng, K59 hệ Trung cấp
Từ 7h30’ - Hội trường CS1
Dự kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra đảng
Thành ủy Vinh
Đ/c Lưu Tiến Hưng – Bí thư Đảng bộ và đ/c Trần Anh Tư – Phó Bí thư Đảng bộ tham dự
Từ 8h00’ – Trung tâm Hội nghị Thành phố Vinh
Nghiệm thu Công trình sửa chữa, cải tạo các hạng mục Trường CĐSP Nghệ An
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 636/QĐ-CĐSPNA ngày 19/9/2018
Từ 15h30’ - Cơ sở1, cở sở 2
Thứ 3
Ngày 25/9
Họp Hội đồng xếp loại viên chức năm học 2017 -2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 416/QĐ-CĐSPNA ngày 4/6/2018
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 448/QĐ-CĐSP ngày 21/6/2018
Từ 8h30’ - Phòng họp 1
Họp Hội đồng tuyển sinh năm 2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 440/QĐ-CĐSPNA ngày 20/6/2018
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
   Thứ  4
Ngày 26/9
Thanh tra Hồ sơ tuyển sinh năm 1 
Ông Nguyễn Kim Hải
Phòng Thanh tra - ĐBCLGD, phòng CT HSSV
Từ 8h00'-VP CT HSSV
Thứ  5
Ngày 27/9
Họp các giảng viên tham gia dạy các lớp bồi dướng CBQLGD năm học 2018 -2019
Ông  Trần Anh Tư
Theo Quyết định
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Thanh tra Hồ sơ tuyển sinh năm 1 Ông Nguyễn Kim Hải Phòng TT-ĐBCLGD, Phòng ĐT-NCKH Từ 8h00'-VP ĐTNCKH
  Thứ 6
Ngày 28/9
Sơ  kết  hoạt động Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non và Phổ thông năm học 2017 - 2018
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 244/QĐ-CĐSPNA ngày  05/4/2018
Từ 8h00’ - Phòng họp 1
Đoàn giám sát của UBKT Đảng ủy Trường làm việc với Chi ủy chi bộ khoa Ngoại ngữ
Ông  Trần Anh Tư
Đoàn giám sát theo quyết định UBKTĐU; Chi ủy chi bộ khoa
Ngoại ngữ
Từ 9h30’ - Phòng họp 1
Họp Hội đồng tư vấn phát triển cơ sở 2
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 605/QĐ-CĐSPNA ngày 11/9/2018
Từ 10h00’-Phòng họp 1
Họp Ban tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018 -2019
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 642/QĐ-CĐSPNA ngày  24/9/2018
Từ 14h00’ - Phòng họp 1
Họp Ban tổ chức Hội nghị CCVC Trường  năm học
2018 -2019
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 603/QĐ-CĐSPNA ngày  11/9/2018
Từ 14h30’ - Phòng họp 1
Duyệt Kế hoạch năm học 2018 -2019 Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên
Ông Lưu Tiến Hưng
BTV Đảng uỷ; BTV Đoàn TN, Ban thư ký Hội SV; Lãnh đạo các tổ chức: KH -TC,  Công tác HSSV; mời Bà Tạ Thị Thanh Hà – Trưởng khoa THCS tham dự.
Từ 15h00’ - Phòng họp 1
Thứ 7
Ngày 29/9
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 30/9
 
 
 
 
Trọng tâm: “Tuần sinh hoạt công dân HSSV”  K40 hệ Cao đẳng, K59 hệ Trung cấp học vào các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ         6
 
Thanh tra Hồ sơ tuyển sinh năm 1 
 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.