< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 06 - Từ ngày 30 tháng 09 năm 2019 đến ngày 06 tháng 10 năm 2019 (Có chỉnh sửa, bổ sung)

 
Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 30/09
Họp tiểu Ban lịch sử truyền thống
Ông Nguyễn Văn Dũng
Tiểu Ban lịch sử truyền thống theo Quyết định số 53/QĐ/-CĐSPNA ngày 22/02/2019 của Hiệu trưởng.
8h00’ - Phòng họp 409
Hội nghị tập huấn kỹ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh và kỹ năng phát triển chương trình môn học theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An
Ông Trần Anh Tư; Ông Trần Hải Hưng - Phòng ĐT-NCKH; Trưởng khoa, Phó trưởng khoa, Trưởng bộ môn các khoa: Tiểu học, THCS, LLCT-TLGD, GDTC-NT, Ngoại ngữ.
14h00’ -  Trung tâm GD Thường xuyên tỉnh Nghệ An, số 36 - đường Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Vinh
Triển khai trồng hoa tại khuôn viên dãy nhà B, C, D theo Kế hoạch số 53/KH-CĐSPNA ngày 26/9/2019 của Hiệu trưởng chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường
Bà Lê Thị Lệ Hà
BGH; BCH Công đoàn Trường, toàn thể CC, VC (Trừ giảng viên có giờ dạy).
15h30’ - CS1
Thứ  3
Ngày 01/10
Họp tiểu Ban Thông tin truyền thông kỷ niệm 60 năm thành lập Trường
Ông Nguyễn Lâm Huy
Ban Thông tin truyền thông theo Quyết định số 53/QĐ/-CĐSPNA ngày 22/02/2019 của Hiệu trưởng.
8h00’ - Phòng họp 409
Tiểu Ban Lịch sử truyền thống làm việc nhóm
Ông Nguyễn Văn Dũng
Tiểu Ban lịch sử truyền thống theo Quyết định số 53/QĐ/-CĐSPNA ngày 22/02/2019 của Hiệu trưởng.
8h00’ - Văn phòng P. TC-HC
Họp Ban chỉ đạo; Ban huấn luyện và Đoàn vận động viên tham gia giải TDTT CBVC Khối thi đua các trường ĐH, CĐ năm học 2019 – 2020; Ban chỉ đạo và Đội văn nghệ kỷ niệm 60 năm ngày Thành lập Trường.
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 509, 510/QĐ/-CĐSPNA ngày 26/9/2019 của Hiệu trưởng (Trừ giảng viên có giờ dạy); Phòng QT-CTHSSV; Trung tâm TVTB.
14h30’ - Hội trường CS1
 
Thứ 4
Ngày 02/10
Họp triển khai kế hoạch kiểm tra Chi bộ khoa Mầm non, Bí thư chi bộ khoa Mầm non
Ông Lưu Tiến Hưng
Chi ủy Chi bộ khoa Mầm non, Thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 66-QĐ/ĐU ngày 26/8/2019 của Đảng ủy Trường CĐSP nghệ An
14h00’ - Phòng họp 409
Họp Ban thường vụ Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Ban thường vụ Đảng ủy; Mời Trưởng phòng TC - HC.
14h30’ - Phòng họp 409
Thứ 5
Ngày 03/10
Họp Ban chấp hành Đảng ủy
Ông Lưu Tiến Hưng
Các Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ.
8h00’ - Phòng họp 409
Họp giao ban Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
Đảng ủy, BGH, Trưởng các đơn vị, Tổ chức đoàn thể.
14h00’ - Phòng họp 409
Thứ 6
Ngày 04/10
Lớp CBQLGD Kỳ Sơn đi thực tế
Ông Trần Anh Tư
Trung tâm ĐTBDNV&KNM, lớp CBQLGD Kỳ Sơn
7h00’ - Thành phố Vinh
Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại CS1 Phòng cảnh sát PCCC
Đại diện BGH; Lãnh đạo P QT-CTHSSV; các
viên chức phụ trách PCCC P.QT-CTHSSV
7h30' - CS1
Họp Ban xây dựng chương trình Tiếng việt cho người nước ngoài
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 641/QĐ/-CĐSPNA ngày 24/9/2019 của Hiệu trưởng.
8h00’ - Phòng họp 409
Hội ý lãnh đạo
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; Trưởng các đoàn thể; Trưởng các Phòng, Trung tâm.
14h00’ - Phòng họp 409
Thi kết thúc các học phần lớp CBQL Kỳ Sơn
Ông Nguyễn Lâm Huy
Cán bộ coi thi theo Quyết định; Lớp CBQLGD Kỳ Sơn
14h00’ - CS2
Thứ 7
Ngày 05/10
Thi kết thúc các học phần lớp CBQL Kỳ Sơn
Ông Nguyễn Lâm Huy
Cán bộ coi thi theo Quyết định; Lớp CBQLGD Kỳ Sơn
7h00’ - CS2
Thi kết thúc các học phần lớp CBQL Kỳ Sơn
Ông Nguyễn Lâm Huy
Cán bộ coi thi theo Quyết định; Lớp CBQLGD Kỳ Sơn
14h00’ - CS2
Chủ nhật
Ngày 06/10
Khai giảng Danh sách lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục, lớp đặt tại trường CĐSP Nghệ An
Ông Nguyễn Lâm Huy
Cán bộ Trung tâm BDNV&KNM, GV giảng dạy, Toàn thể học viên.
7h30’ - CS2
 
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.