< Trở về giao diện Mobile

Lịch công tác Tuần 07 - Từ ngày 07 tháng 10 năm 2019 đến ngày 13 tháng 10 năm 2019

Thứ, ngày
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - Địa điểm
Thứ  2
Ngày 07/10
Khai mạc và triển khai “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu khóa, năm học 2019 - 2020
Ông Trần Anh Tư
Theo Kế hoạch số 43/KH-CĐSPNA ngày 23/8/2019 của Hiệu trưởng.
7h00’ - Hội trường CS1
Họp tiểu Ban thông tin truyền thông
Ông Nguyễn Lâm Huy
Theo Quyết định số 53/QĐ/-CĐSPNA ngày 22/02/2019 của Hiệu trưởng; mời ông Trần Anh Tư; Chủ tịch CĐ Trường; Trưởng các Khoa; Bí thư đoàn trường.
14h00’ - Phòng họp 409
Thứ  3
Ngày 08/10
Hội nghị triển khai công tác Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019 - 2020 UBND TP.Vinh Ông Lưu Tiến Hưng; Ông Nguyễn Văn Thành 7h30’ - Nhà khách Nghệ An
Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại CS1 Phòng cảnh sát PCCC Đại diện BGH; Lãnh đạo P.QT.CTHSSV; Các viên chức phụ trách PCCC P.QT-CTHSSV. 7h30’ - CS1
Họp BCH công đoàn mở rộng
Bà Lê Thị Lệ Hà
UVBCHCĐ; CTCĐ bộ phận
14h00’ - Phòng họp 409
Họp Ban Thanh tra nhân dân Bà Lê Thị Lệ Hà Ban Thường vụ CĐ; Ban TTND nhiệm kỳ 2019 - 2020 16h00’ - Phòng họp 409
Thứ 4
Ngày 09/10
Dạy học và làm việc bình thường
 
 
 
Thứ 5
Ngày 10/10
Thẩm định chương trình Bồi dưỡng giáo viên dạy Âm nhạc, Mỹ thuật, Kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin
Ông Trần Anh Tư
Theo Quyết định số 385/QĐ/-CĐSPNA ngày 26/07/2019 của Hiệu trưởng.
14h00’ - Phòng họp 409
Thứ 6
Ngày 11/10
Họp ban tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập Trường
Ông Lưu Tiến Hưng
Theo Quyết định số 529/QĐ/-CĐSPNA ngày 07/10/2019 của Hiệu trưởng.
8h00’ - Phòng họp 409
Hội nghị triển khai chương trình công tác khối thi đua các trường ĐH, CĐ năm học 2019 - 2020
Ông Lưu Tiến Hưng
BGH; CTCĐ Trường; BT Đoàn TN; CT Hội SV; Chuyên viên phụ trách thi đua; Các trường ĐH, CĐ khối thi đua.
14h00’ - Phòng họp 409
Thứ 7
Ngày 12/10
 
 
 
 
Chủ nhật
Ngày 13/10
 
 
 
 
 
 
Lưu ý: “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu khóa (K41 hệ CĐ) triển khai vào buổi sáng các ngày từ 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019.
 
File đính kèm: 

Viết bình luận

Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Simple HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Không được dùng mã HTML.
  • Bạn có thể chèn quảng cáo với chuỗi [ads:term_id limit:N] trong đó term_id là mã ID của nhóm Quảng cáo còn N là số Quảng cáo để hiển thị
  • You may insert videos with [video:URL]
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.